Motie Van Raan/Arissen: stop met de uitbreiding van Schiphol en zie af van Lelystad Airport


4 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt dat door verdere groei van Luchthaven Schiphol boven de 480.000 vliegbewegingen per jaar, de veiligheid in het geding kan komen,

constaterende, dat Schiphol desondanks al volop bezig is met uitbreiding van de luchthaven, daarbij anticiperend op de uitbreiding van het aantal vluchten tot voorbij het plafond van 500.000 in 2020,

constaterende, dat de geplande opening van Lelystad Aiport in 2019 als consequentie heeft dat er tenminste vier jaar lang zal worden gevlogen met extra geluidshinder en extra schadelijke effecten op het milieu en de gezondheid van de omwonenden,

verzoekt de regering om te stoppen met (de voorbereidingen voor) de uitbreiding van Schiphol tot voorbij de 500.000 vluchten,

verzoekt de regering om af te zien van de geplande opening van Lelystad Airport per 1 april 2019,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Arissen

Kröger


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer