Motie Van Kooten/Van Gerven over een landelijk mora­torium op uitbreiding van geiten­stallen


12 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal gehouden geiten in Nederland met 45% is toegenomen ten opzichte van vijf jaar geleden,

overwegende dat economische belangen lang genoeg hebben geprevaleerd boven volksgezondheid en dierenwelzijn,

verzoekt de regering een landelijk moratorium in te stellen op de bouw en uitbreiding van geitenstallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen
Van Gerven


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer