Motie Van Esch voor stem­bu­reaus in de buiten­lucht


17 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering momenteel uitwerkt hoe drive-through stembureaus mogelijk zijn,

constaterende dat de kans op besmetting in de buitenlucht kleiner is dan in binnenruimtes,

verzoekt de regering ook te kijken of reguliere stembureaus in de buitenlucht of in goeddeels open ruimtes mogelijk zijn,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van EschStatus

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA, GKrol

Tegen