Motie Van Esch/Van Raan over niet voor de Renewable Energy Directive stemmen zolang houtige biomassa hierin staat aange­merkt als hernieuwbare energie


15 juni 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de wereld wordt geteisterd door bosbranden, waardoor bossen al genoeg onder druk staan;

Constaterende dat het kabinet tegen de adviezen van de Sociaal-Economische Raad en de afspraak uit het coalitieakkoord in toch door wil gaan met houtige biomassa inzetten voor energiedoeleinden door toepassing van Bio-Energy with Carbon Capture Storage (BECCS);

Overwegende dat bossen onze natuurlijke CO2-opslagen vormen en kwetsbare ecosystemen huisvesten en daarom beschermd zouden moeten worden in plaats van verbrand;

Constaterende dat het RIVM al in 2018 waarschuwde voor extra fijnstof door energieproductie op basis van houtige biomassa, wat de gezondheid van vooral kinderen, ouderen en longpatiënten kan aantasten;

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat Nederland niet voor de Renewable Energy Directive II (RED II) stemt zolang houtige biomassa hierin staat aangemerkt als hernieuwbare energie,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, Volt

Tegen

FVD, CDA, PVV, CU, VVD, SGP, DENK, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over terugdringing van de fijnstofuitstoot uit pluimveestallen gebaseerd op de nieuwe advieswaarden van de WHO

Lees verder

Motie Van Esch over in Europa niet pleiten voor uitstel voor het halen van de voorgestelde EU-luchtkwaliteitsnormen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer