Motie Van Esch over het testen op chro­nische effecten in de toela­tings­pro­cedure voor pesti­ciden


3 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat hormoonverstoring en schade aan het immuunsysteem en het zenuwstelsel door blootstelling aan chemische stoffen bij de ontwikkeling van jonge en ongeboren kinderen kan ontstaan en zich mogelijk pas op latere leeftijd openbaart;

constaterende dat in de toelatingsprocedure voor pesticiden niet standaard getest wordt op de chronische effecten op het immuunsysteem, het zenuwstelsel in de ontwikkeling en op hormoonverstoring;

verzoekt de regering op Europees niveau te pleiten voor het standaard verplicht opnemen van deze testen op chronische effecten in de toelatingsprocedure voor pesticiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

PVV, FVD, VVD, SGP, Van Haga