Motie Van Esch over het schrappen van mono­mest­ver­gisters uit de Regeling groen­pro­jecten 2022


15 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mono-mestvergisters vrijwel geen energie produceren of andere positieve milieueffecten hebben,

overwegende dat de Kamer de regering reeds heeft verzocht om mestvergisters uit te sluiten van de SDE++-subsidies (Kamerstuk 35925, nr. 31),

verzoekt de regering monomestvergisters te schrappen uit de Regeling groenprojecten 2022,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, Volt

Tegen

FVD, CDA, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Kröger/Thijssen/Van Esch over in kaart brengen wat nodig is voor sluiting van de Kooks 2-fabriek op korte termijn

Lees verder

Motie Van Esch over het verhogen van de bruto vloeroppervlaktebedragen die in aanmerking komen voor een groenverklaring

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer