Motie Van Esch over het budget voor de circu­laire economie minimaal op hetzelfde niveau houden


1 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het budget voor de circulaire economie de aankomende jaren kleiner wordt, van €40 miljoen per jaar naar €30-35 miljoen per jaar vanaf 2025,

constaterende dat uit de voortgangsrapportage van het PBL juist blijkt dat de ontwikkeling van de circulaire economie stokt en dat intensivering van het beleid nodig is,

verzoekt de regering het budget voor de circulaire economie de komende jaren minimaal op hetzelfde niveau te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen