Motie Van Esch over btw afschaffen op het repareren van producten


17 april 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het repareren van producten een onmisbaar onderdeel is van de circulaire economie,

constaterende dat in het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) is opgenomen dat het repareren van producten financieel aantrekkelijker moet zijn dan het aanschaffen van een nieuw product,

constaterende dat er verder geen invulling wordt gegeven aan hoe reparatie van producten daadwerkelijk financieel aantrekkelijker wordt,

verzoekt de regering de btw op het laten repareren van producten, waaronder kleding, af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, FVD, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over vergunningen van lozingen op rioolstelsels intrekken wanneer water als drinkwaterbron gebruikt wordt

Lees verder

Motie Van Esch over microplastics in de ban: het instellen van een wasmachine filter

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer