Motie Van Esch c.s: uiterlijk eind 2022 aangeven hoe en wanneer ZZS emissies worden gemi­ni­ma­li­seerd


29 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gevaarlijk zijn voor mens en milieu en we zo snel mogelijk alle ZZS moeten uitfaseren,

constaterende dat bevoegde gezagen voor januari 2021 de ZZS-emissies in beeld moesten brengen en daarbij wat bedrijven hebben gedaan om deze emissies te minimaliseren,

constaterende dat de oplevering van de benodigde informatie nog steeds niet is afgerond,

constaterende dat ook uit de evaluatie van het ZZS-beleid blijkt dat er nog geen Nederland-breed, actueel, betrouwbaar en compleet overzicht is van emissies en bronnen van de 1.700 ZZS,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat Rijkswaterstaat, de waterschappen en omgevingsdiensten uiterlijk eind 2022 kunnen aangeven hoe en wanneer ZZS emissies worden geminimaliseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Beckerman
Bouchallikht


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga