Motie Van Esch c.s. over struc­tureel came­ra­toe­zicht bij Tata Steel en voldoende budget voor de omge­vings­dienst om snel te handelen op basis van de came­ra­beelden


26 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat omwonenden camera’s hebben geplaatst die het terrein van Tata Steel in de gaten houden en dat via de actie Spot de Gifwolk al meer dan 400 gifwolken zijn gemeld;

overwegende dat de omgevingsdienst is gestart met cameratoezicht bij Tata Steel, maar dit slechts een pilot is en enkel gericht op Kooksfabriek 2;

overwegende dat de omgevingsdienst aangeeft dat wanneer een verdachte situatie op de beelden te zien is, het vervolgonderzoek niet eenvoudig is en veel tijd kost;

verzoekt de regering om te zorgen voor structureel cameratoezicht bij zowel Kooksfabriek 1 als 2 van Tata Steel, waarmee het mogelijk wordt om incidenten met rauwe kooks visueel te beoordelen, en de realtimegegevens 24/7 openbaar te houden;

verzoekt de regering tevens om in gesprek te gaan met de provincie Noord-Holland, zodat de omgevingsdienst genoeg budget en capaciteit krijgt om ook snel te kunnen handelen op basis van de camerabeelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Hagen

Beckerman


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Esch c.s. over de wettelijke uitzondering op het verbod op wegwerpplastic schrappen

Lees verder

Motie Van Esch over de stort van granuliet opschorten totdat met zekerheid gezegd kan worden dat de stort in diepe plassen veilig is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer