Motie over in gesprek gaan met het Instituut Asbest­slacht­offers


5 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat in 1998 het Convenant Instituut Asbestslachtoffers is ondertekend waarin partijen verklaren dat het noodzakelijk is de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers te bekorten;

Constaterende, dat deze noodzaak nog hetzelfde omdat de latentietijd van asbestziekten tussen de 30 — 50 jaar Is en de kans op verjaring daarom groot is;

Overwegende, dat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) een brief stuurde naar het kabinet om met de Raad van Toezicht en Advies van het IAS in gesprek te gaan over wat zij noodzakelijk acht;

verzoekt de regering, nog dit jaar met het Instituut Asbestslachtoffers in gesprek te gaan, en de Kamer te informeren over de uitkomsten van dit gesprek;

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman
Bouchallikht
Van Esch
De Hoop


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen