Motie over het beheer en onderhoud en de vervanging en renovatie van rijks­in­fra­structuur minimaal op peil te houden


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer geïnformeerd is over de grote tekorten op het beheer en onderhoud en de vervanging en renovatie van de rijksinfrastructuur;

overwegende dat de staat van de infrastructuur en het uitstel van onderhoud op steeds meer plaatsen kan gaan leiden tot storingen en dure acuut noodzakelijke onderhoudsmaatregelen en tot beperkingen voor het gebruik van (vaar)wegen, sluizen, bruggen en het spoor;

overwegende dat er een boeggolf van noodzakelijke vervanging en renovatie aankomt;

verzoekt de regering:

  • inzichtelijk te maken welke aanvullende middelen tot 2030 per jaar nodig zijn om het beheer en onderhoud en de vervanging en renovatie van rijksinfrastructuur minimaal op peil te houden, hierbij rekening houdend met voldoende maakcapaciteit van Rijkswaterstaat en ProRail;
  • tevens inzichtelijk te maken wat er financieel nodig is om het uitgestelde onderhoud zo snel mogelijk in te lopen;
  • en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling van IenW te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer
Geurts
Grinwis
Eppink
Omtzigt
Van Houwelingen
Ephraim
Van der Plas
Heinen
Azarkan
Nijboer
Alkaya
Snels
Gündoğan
Van Raan
Tony van Dijck


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen