Motie over geen onom­keerbare stappen omtrent de gaswinning onder de Waddenzee voordat het onaf­han­ke­lijke advies gereed is


29 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Tweede Kamer extern onafhankelijk juridisch advies inwint over de vraag in hoeverre de wetgeving in brede zin de minister de mogelijkheid biedt een vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee te weigeren;

constaterende dat dit advies nog niet gereed is;

verzoekt de regering geen onomkeerbare stappen te zetten omtrent de gaswinning onder de Waddenzee voordat het onafhankelijke juridische advies gereed is en door de Kamer besproken is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Boucke
Beckerman
Van Raan
Grinwis
Bromet


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

Den Haan, JA21, Van Haga, PVV, FVD