Motie over de waar­de­da­lings­re­geling alsnog toekennen aan mensen in bepaalde post­co­de­ge­bieden


29 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer in maart 2021 de motie-Nijboer aannam waarin het kabinet wordt verzocht ook Ulrum, Zoutkamp, Lauwersoog en Niekerk Grootegast (postcodegebieden 9971, 9974, 9976 en 9822) voor de waardedalingsregeling in aanmerking te laten komen;

overwegende dat aardbevingsschade zich niet aan gemeente- en dorpsgrenzen of postcodegebieden houdt;

overwegende dat het niet uit te leggen is als buren wel een schadevergoeding voor waardedaling krijgen en anderen niet;

overwegende dat het IMG volhardt in het niet toekennen van de waardedalingsregeling;

verzoekt het kabinet linksom of rechtsom alsnog de waardedalingsregeling toe te kennen aan mensen die wonen in deze postcodegebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer
Beckerman
Bromet
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie over geen vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee

Lees verder

Motie over zorgen voor voldoende tijdelijke woningen in Groningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer