Motie over de oorzaken en effecten van de sterke stijging van ener­gie­prijzen voor huis­houdens en bedrijven


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat energieprijzen zeer snel stijgen;

spreekt uit dat we moeten voorkomen dat als gevolg hiervan huishoudens in financiële problemen komen en bedrijven omvallen;

verzoekt de regering in kaart te brengen wat de oorzaken zijn van de sterke stijging van energieprijzen en wat de korte- en langetermijneffecten zijn van stijgende energieprijzen voor huishoudens en bedrijven;

verzoekt de regering om, aanvullend op de motie-Hermans, op korte termijn met voorstellen te komen om huishoudens en bedrijven hiertegen te beschermen,

en gaat over tot de orde van de dag

Heinen
Inge van Dijk
Grinwis
Hammelburg
Snels
Nijboer
Stoffer
Alkaya
Van Raan
Gündoğan


Status

Ingediend

Voor

Tegen