Motie over bij ontbre­kende dossiers de bewijslast omkeren in het voordeel van de toeslag­ge­rech­tigden


27 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het opvragen van dossiers door toeslaggerechtigden moeizaam verloopt en veel dossiers niet compleet zijn;

overwegende dat toeslaggerechtigden recht hebben op inzage in hun eigen dossier en dit nodig hebben om hun recht te halen;

verzoekt de regering alle opgevraagde dossiers zo spoedig mogelijk compleet te maken en deze te verstrekken aan de toeslaggerechtigden, en indien bij de Belastingdienst dossiers kwijt zijn, op die onderdelen de bewijslast om te keren in het voordeel van de toeslaggerechtigden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan, Leijten en Van Raan.


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie over kenbaar maken waarvan ouders worden verdacht bij opzet/grove schuld

Lees verder

Motie over een brede doorlichting en toetsing op beroepsmatige discriminatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer