Motie Ouwehand: einde aan verkoop onge­schikte huis­vesting van dieren


24 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huisvesting van dieren uit het oogpunt van dierenwelzijn te allen tijde verantwoord dient te zijn, zoals opgenomen in het Besluit gezelschapsdieren,

verzoekt de regering, met een concreet tijdpad duidelijk te maken wanneer de verkoop van ongeschikte huisvesting in Nederland is beëindigd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein

Tegen

PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, PVV, Kuzu/Özturk, Bontes/VanKlaveren, Houwers, VanVliet, Monasch

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer