Motie maak bomenkap buiten bebouwde kom uitslui­tende bevoegdheid Rijk


27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ruim zestig natuurorganisaties en bosbeherende organisaties duidelijker bosbeleid willen van het Rijk,

constaterende dat de minister werkt aan een bossenstrategie om de samenhang tussen bos- natuur- en klimaatbeleid te verbeteren,

verzoekt de regering het stellen van regels ter bescherming van het bos en het kappen van bomen buiten de bebouwde kom de uitsluitende bevoegdheid van het Rijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer