Motie Leijten/Van Raan over dat er geen nieuwe subsi­die­re­laties mogen worden aangegaan zonder harde afspraken over de behalen gezond­heids­winst in de omgeving van Tata Steel Limited


16 september 2021

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er bij het plan voor het verduurzamen van de staalproductie, dat inmiddels is omarmd door Tata Steel Limited vele honderden miljoenen subsidies worden verwacht van de overheid;

spreekt uit dat er geen nieuwe subsidierelaties mogen worden aangegaan zonder harde afspraken over de behalen gezondheidswinst in de omgeving,

gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

CDA, FVD, VVD, SGP, Van Haga