Motie Laçin/Van Raan: investeer de opbrengst van de vliegtaks in duurzame alter­na­tieven zoals de trein


11 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de opbrengst van de vliegtaks in het wetsvoorstel terugvloeit naar de algemene middelen;

constaterende, dat de maatregel nauwelijks effect zal hebben op het aantal passagiers;

constaterende, dat het directe effect van deze fiscale vergroeningsmaatregel uitblijft, en omdat het geld verdwijnt in de grote pot er indirect ook geen vergroeningsmaatregelen mee bereikt worden;

overwegende, dat voor afstanden tot 750 kilometer de trein een goed alternatief voor het vliegtuig zou moeten zijn, maar dat daarvoor nog wel extra investeringen nodig zijn;

verzoekt de regering, om de mogelijke opbrengst van deze vliegbelasting te gebruiken voor investeringen in duurzame alternatieven zoals het verbeteren van internationale treinverbindingen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Laçin
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, DENK, Van Haga