Motie Kröger/Van Raan over onder­zoeken hoe frequent flyer­pro­gramma’s kunnen worden verboden, dan wel extra belast of anderszins effectief worden ontmoedigd


7 juli 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat 8% van de Nederlanders verantwoordelijk is voor 40% van onze vluchten;

Overwegende, dat dit vooral zakelijke vluchten zijn, waarvan een groot deel prima is te vervangen door videobellen;

Constaterende, dat 4% tot 12% van de beschikbare stoelen wordt aangewend voor beloningen uit frequent flyer programma’s;

Overwegende, dat frequent flyer programma’s vliegen aanmoedigen, zowel om extra punten te verdienen als bij de besteding ervan;

Verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe frequent flyerprogramma’s kunnen worden verboden, dan wel extra belast of anderszins effectief worden ontmoedigd;

En gaat over tot de orde van de dag,

Kroger
Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen