Motie Arissen: voor­lich­tings­cam­pagne over minder vlees voor een betere gezondheid


14 december 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een directe link bestaat tussen dierlijke eiwitconsumptie en welvaartsziekten, zoals hart- en vaatziekten,

Verzoekt de regering om een voorlichtingscampagne te starten over minder vlees voor een betere gezondheid,

En gaat over tot de orde van dag.

Arissen


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdA, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, CU, 50PLUS, SGP, FvD

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer