Motie Arissen: de finan­ciering aan Stichting Q-support voort zetten


29 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kennis- en adviescentrum Stichting Q-support zal ophouden te bestaan door een einde aan de financiering door het Ministerie van VWS,

constaterende dat Stichting Q-support advies en begeleiding biedt aan Q-koortspatiënten en hun naasten,

constaterende dat provincie Noord-Brabant, gemeenten en veiligheidsregio’s vrezen dat onmisbare kennis verloren zal gaan,

overwegende dat Q-koortspatiënten blijvend behoefte hebben aan advies en begeleiding,

verzoekt de regering de financiering aan Stichting Q-support voort te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer