Amen­dement Thieme:┬áregelt dat de vergun­nings­plicht voor bescha­diging van planten en verstoring van beschermde dier­soorten gehand­haafd blijft


30 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)
Nr. 163

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I In artikel 1.3, vijfde lid, vervalt: 3.11, eerste of tweede lid,.

II Artikel 3.11 vervalt.

III In artikel 3.29, eerste lid, vervalt: en de krachtens artikel 3.11, eerste lid, geldende verplichting tot melding,.

IV In artikel 7.8 vervalt: 3.11, eerste of tweede lid,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de vergunningsplicht voor het beschadigen van planten of het verstoren van beschermde diersoorten ook in de nieuwe wet gehandhaafd blijft. Het wetsvoorstel regelt enkel een meldingsplicht. Dit biedt onvoldoende bescherming tegen beschadiging of verstoring van beschermde flora en fauna.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GrK/O, D66, GL, PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, Houwers, VanVliet, 50+, PvdA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer