Amen­dement Ouwehand: eventuele vrij­stelling van het bestaande verbod op LD50/LC50 test­me­thoden na vijf jaar evalueren


14 november 2013

Amendement op de Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel L, komt onderdeel 3 als volg te luiden:

3. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden:

4. Van het in het derde lid bedoelde verbod kan door Onze Minister vrijstelling worden verleend voor een periode van maximaal vijf jaar indien wordt aangetoond dat voor de in dat lid genoemde methoden geen alternatief aanwezig is.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een eventuele vrijstelling van het bestaande verbod op LD50/LC50 testmethoden uit de huidige Wet op de dierproeven na vijf jaar wordt geƫvalueerd.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, Bontes, SGP, ChristenUnie, 50+, D66, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

VVD, CDA

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer