Motie Ouwehand: oplaten van ballonnen actief ontmoedigen

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat afval van ballonnen bijdraagt aan de plastic soep;

constaterende dat in verschillende gemeenten regelmatig evenementen plaatsvinden waarbij ballonnen worden opgelaten;

constaterende dat de staatsecretaris in gesprek is met gemeenten die via evenementenvergunningen kunnen sturen op het gebruik van ballonnen tijdens evenementen;

verzoekt de regering, gemeenten op te roepen het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Status: Aangenomen
Voor: CU, 50+, Klein, D66, GL, PvdA, PvdD, SP
Tegen: PVV, Bontes/Van Klaveren, CDA, SGP, VVD, Van Vliet, Kuzu/Ozturk