Groen­Links is niet de Partij voor de Dieren


Vaak trekken de Partij voor de Dieren en GroenLinks op als groene en progressieve bondgenoten. Helaas krijgen we niet altijd steun van GroenLinks voor redelijke en progressieve voorstellen. De prioriteiten liggen soms net even anders.


Alles op alles om Urgenda-doel te halen1

Klimaatwet repareren2

Tegen biomassa als brandstof3

Ca. 300.000 hectare extra natuur4

Importverbod op krachtvoer (soja)5

Maximale inspanning voor klimaat6

Exitstrategie voor fossiele activiteiten voorwaarde voor staatssteun7


Tegen steun voor de Nederlandse visserijlobby1

Geen bonus voor nertsenfokkers2

Dolfinarium en dierentuinen sluiten3

Importverbod Oekraïens vlees en eieren4

Tegen doorfokken dieren voor extreme productie5

Jachtverbod tijdens vogelgriep6


Krimp naar 300.000 vliegbewegingen in 20301

Vliegtaks voor vrachtvliegtuigen2

Natuurlijk zijn er ook heel veel overeenkomsten, GroenLinks stemt vaak mee met voorstellen van de Partij voor de Dieren. Maar houdt soms minder vast aan de idealen die voor ons essentieel zijn voor een duurzame en solidaire samenleving.

Bronnen

Groen beleid

1
GroenLinks was enthousiast over het Urgenda-doel, maar stemde tegen de motie van Partij voor de Dieren om 5 miljard euro vrij te maken om het Urgenda-doel te halen. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-5-miljard-voor-urgenda-doel

2
GroenLinks stemde tegen alle 17 amendementen van Partij voor de Dieren om de klimaatwet te repareren. https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-kritisch-op-tandeloos-klimaatbeleid

3
Landelijk zegt GroenLinks (dan weer wel en dan weer niet) tegen biomassa te zijn, maar in gemeenten stimuleert GroenLinks de bouw van biomassacentrales. https://nos.nl/nieuwsuur/collectie/13859/artikel/2371879-jesse-klaver-onder-vuur-over-biomassa https://www.partijvoordedieren.nl/onze-idealen

4
GroenLinks wil 100.000 ha extra natuur, Partij voor de Dieren wil het drievoudige. https://groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-03/GroenLinks_Verkiezingsprogramma%202021.pdf

5
GroenLinks wil geen importverbod op krachtvoer (soja), maar een ontmoedigingsbeleid. “We ontmoedigen het gebruik van krachtvoer uit het buitenland” p. 27 verkiezingsprogramma GroenLinks. https://groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-03/GroenLinks_Verkiezingsprogramma%202021.pdf

6
GroenLinks streeft slechts naar ca. 60% CO2-reductie in 2030 (net als D66) en klimaatneutraal in 2045, terwijl er voor het klimaat een aanzienlijk grotere inspanning nodig is. https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-analyse-leefomgevingseffecten-verkiezingsprogrammas-2021-2025-4324.pdf

7
GroenLinks profileert zich als klimaatpartij, maar stemde tegen de motie van Partij voor de Dieren om een exitstrategie voor fossiele activiteiten voorwaarde te maken voor staatssteun aan offshorebedrijf Royal IHC. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-exitstrategie-voor-fossiele-activiteiten-ihc


Dierenwelzijn

1
GroenLinks steunde de Nederlandse visserijlobby in de onderhandelingen bij de Brexit.

2
GroenLinks stond samen met het CDA aan de basis van de bontbonus om nertsenfokkers te ‘compenseren’ na de vele corona-uitbraken in de nertsenfokkerij. GroenLinks diende samen met CDA een motie in die de regering verzocht om een aantrekkelijke stoppersregeling op te stellen. Die kans is door de regering met beide handen aangegrepen en heeft geleid tot de bontbonus. Hierdoor ging er 150 miljoen euro naar nertsenfokkers terwijl het kabinet andere ondernemers en andere sectoren in de kou liet staan. https://www.ad.nl/politiek/cda-en-groenlinks-slaan-handen-ineen-nog-dit-jaar-stopregeling-nertsenhouders~a3b8e94b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Miljoenen-nertsenfokkers-moeten-naar-de-dieren-26036013.html

3
GroenLinks heeft niets over sluiting van het dolfinarium of dierentuinen in haar verkiezingsprogramma opgenomen. https://groenlinks.nl/verkiezingsprogramma https://www.partijvoordedieren.nl/verkiezingsprogramma-pvdd-2021-2025

Ook na verschillende geconstateerde misstanden bij het Dolfinarium en een vernietigend rapport in opdracht van de minister van Landbouw is GroenLinks tegen directe sluiting van het Dolfinarium. https://www.destentor.nl/veluwe/dolfinarium-in-harderwijk-moet-aan-de-bak-vindt-de-tweede-kamer-sluiting-niet-uitgesloten~aace7b41/

4
GroenLinks stemde tegen een motie van Partij voor de Dieren die de regering verzocht binnen de EU te heronderhandelen voor een stop op de grootschalige import van Oekraïens vlees en eieren. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-over-het-stoppen-van-de-import-van-kippenvlees-en-eieren-uit-oekra%C3%AFne

5
GroenLinks stemde tegen 4 amendementen van Partij voor de Dieren om doorfokken op extreme productie-eigenschappen van dieren in de bio-industrie te verbieden, zelfs als de gezondheid of het welzijn van het dier daardoor wordt aangetast. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-ouwehand-over-een-verbod-op-het-fokken-van-varkens-die-structureel-meer-dan-12-biggen-krijgen https://www.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-ouwehand-over-een-verbod-op-het-fokken-van-koeien-die-meer-dan-6000-kg-melk-per-jaar-produceren https://www.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-ouwehand-over-een-verbod-op-het-fokken-van-dikbilrunderen https://www.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-ouwehand-over-een-verbod-op-het-productiegericht-fokken-van-dieren

6
GroenLinks stemde tegen een motie van Partij voor de Dieren voor een jachtverbod, bedoeld ter voorkoming van de verspreiding van vogelgriep. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-over-een-jachtverbod-voor-heel-nederland

Minder vliegen

1
GroenLinks stemde tegen amendementen van Partij voor de Dieren voor een krimp naar 300.000 vliegbewegingen in 2030 in Nederland, terwijl een forse krimp van de luchtvaart onvermijdelijk is. GroenLinks zet in op 400.000 en een veel hoger CO2 plafond (max 3,5 Mton (berekening Partij voor de Dieren) vs 7.8 Mton (doorrekening PBL verkiezingsprogramma GroenLinks). https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-over-verminderen-van-het-aantal-vliegbewegingen-van-en-naar-nederlandse-luchthavens-tot-maximaal-300-000-per-jaar

https://groenlinks.nl/verkiezingsprogramma

2
GroenLinks steunde het schrappen van de vliegtaks voor vrachtvliegtuigen. https://www.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-van-raan-over-de-wijziging-van-de-wet-vliegbelastingTerug naar De Progressieve Zweefvlieg Checker