Stem­ver­klaring Van Raan over moties betaalbaar klimaat­beleid: sterkste schouders moeten zwaarste lasten dragen


8 maart 2022

Voorzitter,

De klimaat- en energiecrisis bestrijden met alles wat we hebben, is een kwestie van lijfsbehoud.

Voor ons, voor toekomstige generaties.

Het laatste IPCC rapport laat daar geen misverstand over bestaan.

Dit beleid dient uiteraard de meest kwetsbaren te ontzien en de sterkste schouders, zoals vervuilende grote bedrijven, de zwaarste lasten te laten dragen.

We steunen dan ook een motie van GroenLinks en de PvdA hierover.

We steunen óók de achterliggende gedachte van de motie van de heer Azarkan die stelt dat klimaatbeleid betaalbaar moet zijn voor de gewone burger.

Maar burgers met een zeer hoog inkomen zullen zelf hun steentje moeten bijdragen.

Motie 986 van Denk en moties 151 en 168 van de SP en van het lid Omtzigt waar later ook nog over gestemd wordt, zullen we om die reden niet steunen.