Stem­ver­klaring Van Raan over de imple­­men­tatie van de Europese klimaatwet


14 februari 2023

Voorzitter.

We hebben nog minder dan zeven jaar om het tij te keren, om de verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Nederland heeft afgesproken om zo snel mogelijk een zo eerlijk mogelijke bijdrage daaraan te leveren. We kunnen nu nog kiezen.

Deze Klimaatwet is risicovol, want de reductiedoelen zijn veel te laag. Deze Klimaatwet is vrijblijvend, want hij biedt geen zekerheid dat de doelen daadwerkelijk gehaald zullen worden. En deze Klimaatwet is onrechtvaardig, want die is niet in lijn met de afspraken die we zelf gemaakt hebben in het Parijsakkoord.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren zelf een Klimaatwet 1.5 ingediend, die we binnenkort zullen behandelen. En toch is de wijziging van de Klimaatwet die vandaag voorligt een kleine stap in de goede richting, een kleine stap vooruit.

Daarom stemt de Partij voor de Dieren vandaag in met deze wet.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng SO voortgang versterking VTH-stelsel

Lees verder

Bijdrage Wassenberg aan debat over de Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer