Inbreng Partij voor de Dieren aan SO over de ‘motie Bruins/Pater­notte over knel­­punten bij routes van en naar Lelystad Airport’


11 juni 2019


De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennis genomen van de stukken en hebben daarover enkele kritische vragen en opmerkingen.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie pleiten al lange tijd voor een stevige krimp van de luchtvaart. Het luchtvaartbeleid van de toekomst moet zich afspelen binnen de grenzen van het klimaat, leefomgeving en veiligheid. Dat adviseerde niet alleen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur[1], ook de Tweede Kamer heeft zich daar inmiddels over uitgesproken door de motie Van Raan/Kröger (nr. 31936-600) aan te nemen.

Het is kraakhelder dat de uitbreidingsplannen voor Lelystad Airport niet passen binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid. De CO₂-uitstoot van de luchtvaartsector is onverantwoord hoog, de leefomgeving van mens en dier rond luchthavens wordt ernstig aangetast en de vliegveiligheid staat onder druk. Een herziening van het luchtruim doet daar weinig aan af. De toekomst van luchtvaart in Nederland omvat een stevige krimp van het aantal vliegbewegingen. Lelystad Airport is ongewenst en overbodig.

Met betrekking tot de routes van en naar Lelystad Airport benadrukken de leden van de Partij voor de Dieren-fractie dat ook de belangen van flora en fauna moeten worden meegenomen.

Lelystad Airport dreigt stiltegebieden te verstoren, terwijl de uitstoot van schadelijke stoffen juist zal toenemen. Onderwijl wordt in faunabeheerplannen de weg geplaveid voor het op grote schaal doodmaken van diverse diersoorten rond luchthavens. Het is typerend voor hoe ver we als mens zijn weggedreven van de natuur.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie organiseerde daarom rondetafelgesprekken over het risico op botsingen met vogels en de impact van luchtvaart op de natuur. Het risico op botsingen met vogels is onvoldoende onderzocht en wordt gebagatelliseerd. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie bevroegen de minister hier al meermaals over, maar de minister wilde zelfs niet in gesprek met bezorgde piloten en oud-piloten over dit thema.

Hoe kijkt de minister naar de uitvoering van de motie Van Raan/Kröger (nr. 31936-600) in verhouding tot de plannen voor Lelystad Airport? Erkent de minister dat het afblazen van de plannen voor Lelystad Airport een mooie bijdrage zou leveren aan het uitvoeren van deze motie, maar ook aan het verdedigen van de belangen van flora en fauna? Zo nee, hoe gaat de minister deze motie dan wel uitvoeren en hoe gaat de minister dan de belangen van flora en fauna borgen in het dossier Lelystad Airport?

[1] https://www.rli.nl/publicaties/2019/advies/luchtvaartbeleid

Interessant voor jou

Inbreng Van Raan Wijziging van Wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen

Lees verder

Bijdrage Ouwehand Landbouw- en Visserijraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer