Inbreng Wet verbod op kolen bij elek­tri­ci­teits­pro­ductie


20 oktober 2022

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben me t ontsteltenis kennisgenomen van het besluit van de minister voor Klimaat en Energie om de kolencentrales weer op volle toeren te laten draaien. Onder geen beding kunnen zij het wetsvoorstel dat nu voorligt steunen.

Intrekking productiebeperking kolencentrales

Kolencentrales hadden juist een productiebeperking opgelegd gekregen omdat het kabinet de klimaatdoelen niet haalt. De gascrisis biedt geen enkel excuus om het reductiebevel van de rechter naast zich neer te leggen en de productiebeperking voor kolencentrales weer terug te draaien. Russisch gas hoeft niet namelijk niet één op één vervangen te worden door iets anders. De minister had er namelijk ook voor kunnen kiezen om meer te besparen, door bijvoorbeeld de sierteelt en andere niet-noodzakelijke industrie af te schakelen.

Tot nu toe weigert de minister het afschakelplan in werking te stellen of een toekomstvisie voor de industrie te ontwikkelen waarin de brede welvaart keihard randvoorwaardelijk is voor het voortbestaan van bedrijven. Ook wordt er te weinig geïnvesteerd in het isoleren van woningen. Het uitgangspunt is, al met al, het voortbestaan van de huidige vraag naar energie, die veel te groot is. De mogelijkheid om te besparen is nog steeds kennelijk taboe. Handhaving door de overheid en uitvoering door bedrijven van de besparingsplicht schieten volstrekt te kort.

Dat de uitstoot gaat toenemen is zeker, dat dat de klimaatcrisis versneld verergert is zeker, maar wat onverantwoordelijk en gevaarlijk onzeker blijft, is hoe het kabinet dit gaat compenseren. Hoe het kabinet de cumulatieve uitstoot naar beneden brengt. Dat verraadt dat de klimaatcrisis nog steeds niet bovenaan de agenda staat en steeds meer het karakter van greenwashing heeft.

Erkent de minister dat uit de huidige lijst met compenserende maatregelen niet blijkt wanneer en hoeveel er gecompenseerd gaat worden en wat dit concreet betekent in megatonnen? Erkent de minister dat door de reductie pas later in te zetten er in totaal meer wordt uitgestoten waardoor de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer hoger uit zal pakken (het klimaatgevaar van de cumulatieve uitstoot)?

Dit is een patroon in het Nederlandse klimaatbeleid. Jaar op jaar blijkt dat het voorgenomen beleid onvoldoende is om de klimaatdoelen, die op zichzelf al te laag zijn, te halen. Jaar na jaar is de uitstoot zeker, de reductie onzeker en zijn compenserende maatregelen afwezig, onduidelijk of onvoldoende. Dat verraadt dat de klimaatcrisis nog steeds niet bovenaan de agenda staat en dat er nog steeds niet wordt uit gegaan van het voorzorgsbeginsel zoals al in 1996 aan de regering werd geadviseerd.

Uit onderzoek blijkt dat 89% van alle wereldwijd winbare kolen de komende dertig jaar onder de grond moet blijven om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius.[1]

Erkent de minister dit? Nederland heeft als rijk en vroeg geïndustrialiseerd land meer dan genoeg tijd gehad om kolen uit te faseren, maar neemt door het verder opendraaien van de kolencentrales een disproportionele hap uit de resterende 11%. Kan de minister hierop reflecteren?


[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/08/winning-olie-gas-kolen-moet-fors-lager-om-klimaatdoelen-te-halen-a4057658?t=1666264805

Interessant voor jou

Bijdrage Vestering aan debat over gewasbeschermingsmiddelen

Lees verder

Bijdrage Teunissen aan begrotingsdebat Buiten­landse Handel en Ontwik­ke­lings­sa­men­werking 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer