Inbreng SO Pacht­beleid


9 maart 2023

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren waarderen dat de pachtwetgeving eindelijk wordt herzien; zij vinden het de hoogste tijd dat ook dit aspect van het landbouwbeleid meegaat in de duurzaamheidstransitie waar de landbouw voor staat. Deze leden hebben hierover nog enkele vragen.

Kan de minister uitleggen wat hij bedoelt met een toets om te kijken of er, wanneer de agrarische bedrijfsvoering drastisch wordt aangepast, nog sprake is van een ‘echte’ agrarische bedrijfsvoering? Waarom zou de minister het ‘hobbymatig gebruik’ van landbouwgrond willen verbieden? Wat verstaat hij daaronder? Is een zeer extensief productiesysteem, zoals een permacultuursysteem, een voedselbos, of een innovatief systeem van natuurbeheer gecombineerd met voedselproductie volgens hem ‘hobbymatig’? En als dat zo zou zijn, waarom wil de minister dat verbieden op landbouwgrond? War vindt hij daar de risico’s of nadelen van?

Ook vragen de leden van de Partij voor de Dierenfractie waarom de minister na het sluiten van een landbouwakkoord ook een ‘pachtakkoord’ sluiten? Wat vindt hij daarvan de toegevoegde waarde en verwacht hij niet dat dit vertragend werkt? Deze leden benadrukken dat het al jaren duidelijk is welke stappen nodig zijn om het pachtbeleid te verduurzamen en roepen de minister op om niet voor elke stap die hij wil zetten een akkoord te sluiten met sectorpartijen. De minister heeft voldoende kennis en macht om de benodigde veranderingen nu in te zetten. Deze leden ontvangen hierop graag een reactie.

Interessant voor jou

Bijdrage Van Esch aan debat over verduurzaming van de zorg

Lees verder

Inbreng SO Reactie op verzoek commissie inzake RIVM notitie over PFAS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer