Inbreng SO informele Landbouw- en Visse­rijraad 3-5 september


28 augustus 2023

Nieuwe genomische technieken

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennisgenomen van de geannoteerde agenda en hebben nog enkele vragen en opmerkingen. De leden zien dat de inzet van de minister voor deze informele Raad zich beperkt tot het benoemen van alle mogelijke voordelen van Nieuwe genomische technieken (NGTs). Is de minister ook voornemens om in te gaan op de risico’s van NGTs, voor bijvoorbeeld de biodiversiteit, keuzevrijheid van de consument en de biologische landbouw? Zo nee, waarom niet?

Deze leden verzoeken de minister om tijdens de informele Raad niet positief te oordelen over het gepresenteerde voorstel van de Europese Commissie over NGTs, aangezien de Kamer nog geen kabinetsstandpunt heeft ontvangen en zich hier nog niet over heeft kunnen uiten.

Verder vragen de leden de minister om in het aangekondigde BNC-fiche dieper in te gaan op de vragen die door de Kamer zijn gesteld in het schriftelijk overleg voor de Landbouw- en Visserijraad van 24-25 juli, maar waarop nog geen inhoudelijk antwoord is gekomen omdat het kabinetsstandpunt nog niet bekend is.

Glyfosaat

De leden van de Partij voor de Dierenfractie verzoeken de minister de Kamer pro-actief en ruim van tevoren op de hoogte te houden van de vergaderingen van de Europese Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF), specifiek die van september en oktober van dit jaar. Kan de minister bevestigen dat op de vergaderingen gesproken en gestemd zal worden over de vernieuwing van de toelating van het landbouwgif glyfosaat?

Hoe beoordeelt de minister het dat Syngenta (één van de producenten van deze onkruidverdelger) bewijs voor de giftigheid voor de hersenen bij (ongeboren) baby’s (ontwikkelingsneurotoxiciteit) ruim twintig jaar achterhield?[1] Klopt het dat er inmiddels vele andere onderzoeken zijn verschenen die een verband leggen tussen glyfosaat en het risico op neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson? Kunt u bevestigen dat al deze studies niet verplicht zijn meegenomen in het huidige toelatingsdossier, omdat de aanvraag voor vernieuwing van de toelating in 2019 werd gedaan en nieuwe (strengere) Europese transparantieregels slechts gelden voor aanvragen vanaf 2021?

Kunt u bevestigen dat ook de Europese voedselveiligheidsorganisatie (EFSA) concludeert dat er aanwijzingen zijn voor de ontwikkelingsneurotoxiciteit van glyfosaat en dat dit één van de kennisgaten is in het huidige toelatingsdossier?[2] Vindt u het ook zorgelijk dat niet alleen deze kennis over effecten op de menselijke gezondheid ontbreekt, maar ook over de schadelijke effecten op de biodiversiteit? Wat vindt u het voorzorgsprincipe waard, dat in Europese wetgeving is verankerd, als lidstaten ondanks deze kennisgaten toch voor een nieuwe toelating van glyfosaat zouden stemmen? Kunt u toezeggen uit voorzorg tegen de nieuwe toelating van glyfosaat te stemmen? Deze leden wijzen de minister erop dat dit een cruciale en concrete stap zou zijn in de duurzame landbouwtransitie waar Nederland onvermijdbaar voor staat.

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2023...

[2] https://www.efsa.europa.eu/sit...

Interessant voor jou

Inbreng SO Landbouw- & Visserijraad 24-25 juli

Lees verder

Bijdrage Vestering aan debat over zoönosen en dierziekten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer