Bijdrage Van Raan debat Staat van de EU


7 februari 2019

Bijdrage Van Raan debat Staat van de EU – 7 februari 2019

Voorzitter,

Vandaag vele duizenden scholieren die aan ons –politici- laten weten dat ze het niet langer pikken.

Vandaag konden we in de ogen kijken van volwassenen van de toekomst die echt in een andere wereld zullen leven, en het is aan ons, volwassenen van vandaag, om daar verantwoordelijkheid in te nemen, omdat we daar gisteren en vandaag te weinig aan hebben gedaan en doen. En die verantwoordelijkheid is nog lang niet, nog lang niet genomen. En dus blijven de scholieren komen. De Partij voor de Dieren geeft ze groot gelijk.

Voorzitter, taal is belangrijk. Taal wordt vaak ingezet als wapen. En dat vindt de Europese Commissie ook. De Commissie is op kruistocht gegaan tegen fout taalgebruik en nepnieuws.

Maar voorzitter, wie bepaalt wat nepnieuws is? Is dat misschien Jean-Claude Juncker himself, de ‘voorzitter’ van de Europese Commissie, de eerste onder de gelijken.

Dezelfde voorzitter Juncker die onlangs het had over de verworvenheden van de euro. Hij sprak over de euro als symbool voor eenheid, soevereiniteit en stabiliteit .

Laten we dat eens nader beschouwen.

Eenheid. Wat voor eenheid had Klaas Knot in gedachten, toen hij vier jaar geleden openlijk afstand nam van het beleid van de ECB? Het beleid van monetaire verruiming, leidde niet eenheid, maar tot tweedelingen: tweedeling tussen noord en zuid, tweedeling tussen vermogend en niet-vermogend en zal nog vele jaren haar sporen nalaten.

Graag een reactie van onze president. Van wie? Taal is belangrijk, hou even die gedachte vast.

Stabiliteit. Wat voor stabiliteit voelen de Grieken, die tot de dag van vandaag in armoede moeten leven, omdat ze door hun eigen en Europese politieke elite de euro zijn ingerommeld, om vervolgens uitgekleed te worden door de Noord-Europese grootbanken? Graag een reactie van onze president

En tot slot: soevereiniteit: de euro als Paard van Troje voor diepere politieke integratie. Wie haalt het in zijn hoofd om de euro een symbool van soevereiniteit te noemen? De euro is juist het symbool van het inleveren van de soevereiniteit aan de Europese Moloch. graag een reactie van de president.

En toch sprak voorzitter Juncker over eenheid, soevereiniteit en stabiliteit. Deze voorzitter, de eerste onder de gelijken, die het zich nog steeds laat aanleunen president te worden genoemd in bijvoorbeeld de Amerikaans-Europese verklaring over het vrijhandelsverdrag.

Daarom willen wij aan onze minister-president -en niet president- verzoeken of hij er bij de heer Juncker op kan aandringen dat hij zichzelf in het vervolg als ‘chairman’ presenteert. Taal is belangrijk, misverstanden snel geboren.

Nepnieuws is een der mate serieus probleem dat de Europese Unie zichzelf daar niet schuldig aan moet maken. Wanneer de ongekozen voorzitter van de Europese Commissie (Juncker) het beeld in stand houdt dat hij president van Europa is, is dat eigenlijk toch nepnieuws, wanneer de ongekozen voorzitter van de Europese Raad (Tusk) beweert dat de Griekse crisis door Europa niet veroorzaakt maar opgelost is, is dat eigenlijk nepnieuws.

En de euro presenteren als symbool van eenheid, soevereiniteit en stabiliteit, is nepnieuws optima forma. Welk onafhankelijk orgaan gaat beoordelen of wat de EU beweert wel echt waar is? Zou onze minister-president daar op kunnen antwoorden en is hij bereid zich in te spannen voor zo’n toets.

Voorzitter, tot slot

De toestand van ontreddering waar Europa met het uittreden van het Verenigd Koninkrijk in verkeert heeft ertoe geleid dat wij hebben gepleit om te stopen met het gesleep met dieren van en naar het Verenigd Koninkrijk totdat er duidelijkheid is.

Deze kamer vond dat allemaal niet nodig. Mijn collega gaat er verder op in.

Dank u wel.