Bijdrage Van Raan debat over de MER Lelystad Airport


20 december 2017

Voorzitter,

Genoeg is genoeg. Wie van een afstand kijkt naar de onnavolgbare besluitvorming in dit hoofdpijndossier, verliest direct alle vertrouwen in dit kabinet. En terecht.

De sector regeert het luchtvaartbeleid. En het verantwoordelijke ministerie had niet eens de benodigde deskundigheid in huis om dit te controleren, laat staan hierop de regie te voeren.

Met als gevolg: groei, groei, groei. In september werd de top van Schiphol nog op de vingers getikt voor de grootschalige presentatie van de nieuwste uitbreidingsplannen, terwijl de besluitvorming hierover nog moet plaatsvinden. “Ondoordacht en onhandig”, oordeelde het toenmalige kabinet mild.

Hooghartig en schandalig, kun je beter zeggen!

Citaat: “Verdere groei wordt als een gegeven beschouwd. De vraag wat dit voor de veiligheid betekent, speelt tot nu toe te weinig een rol.”, Dit zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid eerder dit jaar.

Door telkens maar weer aanpassing op aanpassing te doen, staat de veiligheid rond de luchthaven serieus op het spel, aldus de OVV. Rondom Schiphol vinden tot 13 keer meer ernstige incidenten plaats dan bij andere grote internationale luchthavens, zo lazen we gisteren wederom in het AD.

Groei boven alles... Met als gevolg dat Schiphol te vol is.

Met als gevolg dat gemeenten en provincies nu het mes op de keel wordt gezet om Lelystad Airport in april 2019 te openen als overloopluchthaven.

Wat is het effect daarvan op de veiligheid van het luchtruim, voorzitter? Uiteraard negeert deze verse minister niet het OVV rapport en is zij bereid dit in kaart te laten brengen door bijvoorbeeld het ILT, toch?

Voorzitter, het oude adagium van de kabinetten Rutte 1,2 en 3; bij een sterke markt hoort een regelluwe overheid, blijkt ook hier zooo achterhaald. Hoe sterker de markt, hoe sterker de overheid, dat is het nieuwe verhaal!

De overheid is uitgekleed en uitgemergeld. Wat een sneu verhaal. Gelukkig is daar de burger! Zonder de inzet van de zeer strijdlustige actiegroepen zoals HoogOverijssel hadden we dit debat vanavond misschien niet eens gevoerd. Er moest een actiegroep aan te pas komen om de overheid te controleren, te corrigeren en de marktmacht te ontmaskeren! Dat is toch verzaken van de overheid, van ons?

Voorzitter, de groei van de luchtvaart heeft grote effecten op de leefomgeving. Niet alleen op het gebied van geluidsoverlast en luchtvervuiling voor de mens, maar ook op de beschermde natuurgebieden nabij Lelystad AirPort. Deze gebieden zijn niet voor niets beschermd. De zinloze en grootschalige ganzenslachting rondom Schiphol kan en mag niet ook gebeuren rondom Lelystad.

Pakken natuurwaarden negatief uit als gevolg van faunabeheerplannen, dan kan de provincie daar geen goedkeuring aan verlenen. Graag een reactie hierop van de minister.

Voorzitter, de verwachte groei -die de voorstanders van de korte termijn economische belangen zo lekker willen halen, zeg ik- maken de klimaatdoelen onmogelijk[iv], zegt Paul Peeters van de TU Delft. ‘’Geen enkele technische of financiële maatregel gaat dit compenseren’’, concludeert hij; de resultaten van dit onderzoek zijn nog niet weersproken.

Voorzitter, afrondend: de blinde focus op groei is niet langer houdbaar. Niet de zoveelste uitbreiding, maar juist een krimp van de luchtvaart is nodig.

Instinctief voelt iedereen aan dat, als een retourticket naar Barcelona (19 euro) goedkoper is dan een enkele reis van hier naar Eindhoven (20,30), er ergens iets niet klopt. We hebben het dus voor een deel ook zelf in de hand…

Om de klimaatdoelen te halen, moet de luchtvaart krimpen naar 300.000 vliegbewegingen per jaar, volgens Paul Peeters bij de TU Delft. Dat is het uitgangspunt, vandaaruit kun je verder kijken.

We horen graag hoe de minister dit gaat verwerken in haar aangekondigde luchtvaartnota.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg AO Nucleaire Veiligheid (Kernenergie) 20 december 2017

Lees verder

Bijdrage Wassenberg AO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg 21-12-2017 (Vuurwerk)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer