Bijdrage Van Raan AO vernieuwd ruling­beleid


4 juni 2019

Voorzitter,

Bij het vorige Algemeen overleg over belastingontwijking verhaalde ik u van de ontbossing van de zuidelijke rand van Amsterdam.
Van de transformatie van een groen paradijs naar een belastingparadijs. Vandaag staan de maatregelen van de staatssecretaris op de agenda die het belastingparadijs of op zijn minst belastingontwijking tegen moeten gaan.

Vorige week deed Shell tijdens de Ronde Tafel Belastingafdracht Multinationals plechtig de belofte om aan publieke country-by-country-rapportage te gaan doen, op een zodanig manier dat het de ngo’s en liefdadigheidsinstellingen tevreden zal stellen.

Maar we weten dat multinationals nou niet bepaald kraakhelder zijn in hun publieke rapportage over belastingen. Voorzitter, de eerste vraag, ik heb er een stuk of vier/vijf: Nemen wij terecht aan dat de staatssecretaris ook zeer verheugd was over de plechtige belofte van Shell en welke rol ziet hij voor zichzelf en zijn ministerie weggelegd om Shell te helpen haar belofte te houden?

Over de infomeel-kapitaal situaties, waar we pas in 2020 een onderzoek van gepresenteerd krijgen, heb ik nog een aantal vragen.

In de beantwoording van onze vragen over het vernieuwde rulingbeleid lezen wij dat de staatssecretaris het afgeven informeel-kapitaal-rulings volledig uitsluit. Kan de staatssecretaris deze interpretatie bevestigen?

Vervolgens de meer principiële vraag, los van dat lopende onderzoek. Of de staatssecretaris ook, net als de Partij voor de Dieren, vindt, dat wanneer bedrijven lijken te profiteren van ons fiscale systeem, de bewijslast ook bij die bedrijven ligt?

Dat betekent namelijk dat het aan de bedrijven zelf is om aan te tonen dat ze ons fiscale systeem niet gebruiken om belasting te ontwijken, in plaats van dat deze bewijslast bij onze belastingdienst wordt neergelegd. Graag een reactie van de staatssecretaris.

En wat indien er wel belasting wordt ontweken maar bedrijven of hun accountants er de belastingdienst van kunnen overtuigen dat die belastingontwijking niet de doorslaggevende reden van de rechtshandeling is? Kan de staatssecretaris, eventueel per brief, een voorbeeld geven van een belastingontwijkende constructie die in het vernieuwde rulingbeleid wel wordt toegestaan omdat de belastingontwijking niet de enige of doorslaggevende reden is? Is de staatssecretaris niet bang dat hij hiermee een nieuwe loophole creëert die in de toekomst door de Shells van deze wereld gebruikt zal worden om belastingontwijkende constructies op te tuigen?

Oxfam Novib becijferde vorige week in het rapport Belastinglek Nederland dat de door Nederland gefaciliteerde infokapregeling de belastingdiensten wereldwijd vijf tot tien miljard kost. Erkent de staatssecretaris dat hier een belangrijke verantwoordelijkheid ligt voor Nederland en kan de staatssecretaris een reactie geven op de door Oxfam gepresenteerde cijfers?

Afrondend, in de beantwoording op onze vragen werd nogmaals bevestigd dat het vernieuwde rulingbeleid geen nieuwe wetgeving betekent. De staatssecretaris geeft ook aan dat informeel kapitaal situaties niet zullen verdwijnen omdat de wet niet wijzigt. Zullen er derhalve dus informeel kapitaal constructies blijven bestaan die als doel hebben de belasting te ontwijken? Zo ja, wat vindt de staatssecretaris een acceptabel percentage van dergelijke constructies die ook na invoering van het vernieuwd rulingbeleid overeind blijft? Of beoogt de staatssecretaris in het vernieuwde rulingbeleid om alle informeel kapitaal situaties die als doel hebben om de belasting te ontwijken volledig aan banden te leggen?

Dank u.

Interessant voor jou

Bijdrage Van Kooten AO Maritiem (en tweede termijn 05-06-2019)

Lees verder

Bijdrage Wassenberg debat over de aardbeving in Groningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer