Bijdrage Van Raan AO duurzame lucht­vaart (2e termijn)


18 april 2019

Voorzitter, dank u wel. Waar het luchtvaartbeleid van het verleden moest passen binnen de driehoek economie, veiligheid en leefomgeving, en de sector zelf de economie bepaalde, daar gaat de luchtvaartsector vanaf nu passen binnen de driehoek klimaat, veiligheid en leefomgeving. Het is niet meer alleen de Partij voor de Dieren die dat zegt, maar de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur schrijft dit vandaag ook in zijn advies: stuur op duidelijke randvoorwaarden.

Deze nieuwe werkelijkheid geeft de luchtvaartsector een totaal ander koolstofbudget dan men gewend is en was. Op grond van het luchtvaartbeleid van het verleden denkt de luchtvaartsector zelf aan een ontwikkeling van 6 megaton in 1990, via 12 megaton nu, naar 11 megaton in 2030. Volgens de nieuwe werkelijkheid die vandaag ingetreden is, wordt het budget op grond van fair share naar rato teruggeschroefd naar 5 megaton na 2030, dus niet meer 6, 12, 11, maar 6, 12, 5. Volgens de Partij voor de Dieren hoort daar inderdaad een stevige krimp van de luchtvaartsector bij. En zeer waarschijnlijk wordt dat nog een forse stap minder als we de radiative forcing eindelijk gaan meenemen in de statistieken. Graag een reactie hierop van de minister, die al was aangekondigd.

Onderschrijft de minister ook de Rli-conclusie: eerst maatregelen ter verlaging van hinder en milieuoverlast en dan ruimte voor verdere ontwikkeling? Neemt ze die over in haar nota over luchtvaartbeleid en wat doet ze met de andere aanbevelingen in het algemeen?

Tot slot. Hoopgevend nieuws uit Maleisiƫ. Daar werd een heuse krimpmaatregel omarmd: een vertrekbelasting. Kent de minister dit voorbeeld en kan zij daarop reageren? Hoe verhoudt dit plan zich bijvoorbeeld tot de Nederlandse plannen voor een vliegtaks? Deelt de minister ons enthousiasme hiervoor?

Interessant voor jou

Inbreng Partij voor de Dieren Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Lees verder

Bijdrage Ouwehand debat NVWA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer