Bijdrage Van Raan aan debat over de vermo­gens­be­lasting


5 februari 2022

Voorzitter,

Ooit, nog niet eens zo heel lang geleden, was het in ons land normaal dat iedereen naar vermogen bijdroeg aan de verdeling van de welvaart.

Met het gegoochel met fictieve rendementen in box 3 is dat gaan schuiven en tijdens 3 kabinetten Rutte is de vermogenskloof in Nederland groot (10 procent heeft 60% VK ).

Het programma De Kloof van Sander Schimmelpenninck vormt een goeie illustratie dat zelfs de vermogenden zich daar een beetje ongemakkelijk onder beginnen te voelen.

Maar het probleem is, in diezelfde periode is de belastingdienst in staat van deconfiture geraakt onder regie van een aantal bewindslieden van VVD-huize.

In de afgelopen jaren zijn er meer dan 5000 fte’s bij de belastingdienst vertrokken met een gouden handdruk, wat ons gezamenlijk meer dan 700 miljoen Euro kostte, en wat diepe sporen naliet in de uitvoeringsmogelijkheden van de belastingdienst.

De belastingdienst verkeerde daarna zelfs in een zodanig deplorabele staat dat die onder curatele gesteld moest worden van de Auditdienst Rijk, de slagader van de Rijksbegroting leed aan een ernstig infarct, en mogelijkheden om snel te kunnen dotteren waren kennelijk wegbezuinigd.

En dat brengt ons in de situatie van nu. Vraagstukken zoals afschaffing van de jubelton, een onbedoeld ongelukkig geworden speeltje om de kloof tussen arme en rijke jongeren te vergroten,

Of afschaffing van de belasting op fictief rendement of verlaging van de BTW op groenten en fruit, stuiten op onvermogen van de ICT-systemen van de belastingdienst.

Naast de ruim 700 miljoen die de belastingdienst vleugellam maakte, dreigt er een strop van 5 miljard omdat we belasting geheven hebben op verzonnen rendementen, die beleggers in de afgelopen jaren fluitend konden afdragen, maar die bij spaarders leidde tot ernstige uitholling van hun spaargeld, die inmiddels door de Hoge Raad met terugwerkende kracht als onbillijk is bestempeld.

Niet alleen onbillijk voor de ‘weggetjesweters’ die op tijd bezwaar maakten, maar minstens zo onbillijk voor de mensen die zich geschikt hadden in deze onrechtvaardige belastingheffing en verzuimden bezwaar te maken.

Iedereen die weleens een betalingsdeadline van de belastingdienst gemist heeft weet hoe onbarmhartig de belastingdienst kan omgaan met dergelijke verzuimen, maar de belastingdienst claimt voor zichzelf vrijwel eindeloze clementie, alsof je de belastingtelefoon belt en tot 2025 in de wacht moet blijven hangen totdat er uiterst noodzakelijke en spoedeisende wetgeving kan worden doorgevoerd.

Mijn Partij voor de Dieren collegae in de Eerste Kamer dienden afgelopen december een motie in om de belasting op fictief rendement zo snel mogelijk te schrappen, de gehele coalitie stemde tegen. Kennelijk vindt het kabinet het niet belangrijk genoeg om door de rechter geconstateerd onrecht recht te zetten, zoals we eerder en nog steeds bij de toeslagenaffaire zagen. Graag een reactie op deze vaststelling en vooral een toezegging om dat proces in redelijkheid te versnellen.

Voorzitter, de vermogensongelijkheid die alleen maar groeit door het falen van de belastingdienst, dient hersteld te worden. Als er een tegenvaller van 5 miljard dreigt door herstel van de onbillijke fictief rendement regeling, moet dat bedrag niet in rekening gebracht worden bij de mensen die toch al een de verkeerde kant van rijkdom, oftewel van de Parade van Pen zitten, maar moet dat bedrag in rekening gebracht worden bij de mensen die zich lijken te schamen voor de vermogensongelijkheid en hun positie daarin.

Daarom steunt de Partij voor de Dieren De Wet Nijboer die we graag mee-indienen en die het leven van vermogenden nauwelijks minder aangenaam maakt en dat van mensen die steeds moeilijker rondkomen substantieel kan verlichten.

De meest kwetsbaren beschermen tegen het vermeende recht van de sterkste, dat is waarom de Partij voor de Dieren is opgericht en dat vormt aanleiding voor steun aan het wetsvoorstel dat de heer Nijboer.

We kijken met belangstelling uit naar de beantwoording van onze vragen en naar het stemgedrag van zich progressief noemende krachten in de coalitie. Het kan en mag niet zo zijn dat de kloof zich kan blijven verbreden en dat daartegen omwille van coalitiebelangen niet tegen wordt opgetreden.

De scheiding tussen vermogen en onvermogen zal moeten worden verkleind en dit wetsvoorstel vormt daartoe een kansrijke en werkbare aanzet.

Dank u wel!

Interessant voor jou

Bijdrage Van Raan aan debat over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Lees verder

Schriftelijke inbreng over de Europese verordening over ontbossingsvrije producten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer