Bijdrage Van Raan aan debat over de Ener­gieraad van 19 december 2022


14 december 2022

Dank u wel.

Voorzitter, het ene na het andere onderzoek toont aan dat het verbranden van bomen geen oplossing is in de klimaatcrisis, maar een heel groot probleem.

Bovenop al het eerdere wetenschappelijke bewijs is op 28 november in het wetenschappelijke tijdschrift Nature een artikel gepubliceerd waaruit blijkt dat zowel het klimaat als de biodiversiteit met de biomassaplannen uit Fit for 55 veel slechter af zijn.

Het biomassa-kaartenhuis is razendsnel in elkaar gestort.

Prompt kwam daar van de week de NOS bovenop met een update over de staat van het Europees bos: de klimaatcrisis zelf blijkt ook heel schadelijk te zijn voor Europees bos.

Voorzitter, het blijven doorgaan met biomassa als duurzaam bestempelen, gaat verdacht veel op ecocide plegen lijken.

Ik vind het onbegrijpelijk dat de minister nog niet is teruggekomen op zijn toezegging van 30 november om met een appreciatie op het artikel in Nature te komen, terwijl de Kamer alleen morgen nog heeft om hem iets mee te geven voor de aanstaande Energieraad. Kan de minister in de tweede termijn met een bespiegeling komen over de gevolgen van dit voortschrijdend inzicht voor het Nederlandse klimaatbeleid en de positie van Nederland in de EU?

De tijd is op.

Is hij bereid om, net als bijna 700 wetenschappers recent in een brief aan wereldleiders hebben gedaan, de inzet van houtige biomassa als hernieuwbare energie als onwetenschappelijk en onacceptabel af te wijzen?

Voorzitter.

De EU wil met een noodverordening de energietransitie versnellen door een lichtere toets op de Vogel- en Habitatrichtlijn toe te staan bij het realiseren van duurzame energieprojecten.

Een scherpere zelfmoord verordening is nauwelijks voor te stellen. In de klimaat- én biodiversiteitscrisis in Nederland de biodiversiteitseisen verlagen is bijna crimineel te noemen...

Ik lees dat het kabinet in beginsel positief staat tegenover dit plan. Wat bedoelt de minister precies met dat het plan meerwaarde kan bieden “vanuit het perspectief van stikstofdeposities tijdens de bouw van energietransitieprojecten”? Ziet de minister nu zijn kans schoon om de stikstofuitspraak van de rechter te omzeilen? Graag een reactie. Ik lees ook dat het kabinet de noodverordening in de huidige vorm niet ver genoeg vindt gaan. Ziet de minister nu liever helemaal geen natuurtoets meer of ligt het aan mij? Graag een reactie.

Voorzitter, klimaat en natuur zijn onlosmakelijk verbonden samen. Een snellere energietransitie is wat de Partij voor de Dieren betreft een snellere, natuur-inclusieve energietransitie. Hier is ook vanuit de Kamer in toenemende mate aandacht voor.

Is de minister het ermee eens dat dat de natuur onder geen beding mag lijden onder energieprojecten, en dus ook niet onder stikstofdeposities tijdens de bouw van energieprojecten? En is hij bereid om hiervoor te pleiten in de Energieraad?

Tot slot: Niet de natuur vertraagt de energie transitie maar de fossiele subsidies. Het is tijd voor. Is de minister bereid om Tuvalu en Vanuatu bij te vallen die pleiten voor een fossiel non-proliferatieverdrag?

Graag een reactie.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Van Esch aan debat over leefstijlpreventie

Lees verder

Bijdrage Akerboom aan debat over het afbouwen van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer