Bijdrage Van Raan aan debat over toch niet afschaffen divi­dend­be­lasting


16 oktober 2018

Voorzitter,

Een illusionist als minister president, dat moet je niet willen, schreef Bert Wagendorp op 8 oktober in de Volkskrant. Ik denk dat Wagendorp hier de spijker op z’n kop slaat. Deze minister-president tovert eerst een maatregel - de afschaffing van de dividendbelasting omdat het zo goed is voor het vestigingsklimaat - uit zijn hoge hoed, en heeft vervolgens gegokt en verloren. Hij heeft zijn ene maatregel een jaar tegen de klippen op inhoudelijk proberen te verdedigen, maar zelfs zijn meest trouwe partij-luitenanten constateerden dat het uiteindelijk een gok bleef.
En op het laatst sprak de MP ook van een bizarre maatregel die je soms moet nemen. Kortom het was een bizarre gok.

En, zoals bleek uit antwoorden op onze vragen, een gebeurtenis zonder precedent; een premier die een maatregelen die hij zelf bizar vindt doorvoert. Maar als het aan deze premier had gelegen was het wel doorgegaan. Hij was niet doof voor alle geluiden uit de samenleving wiens belangen hij zegt te behartigen, maar het was nog iets erger, hij hoorde het wel, maar vond het niet belangrijk genoeg. Om dan uiteindelijk overgeleverd te zijn aan de besluiten van juist die aandeelhouders die hij probeerde te verleiden. Gegokt en verloren.

Voorzitter, dit is het beeld dat blijft hangen, niet alleen dat van de krassenverzamelaar, maar ook van het jongetje dat van de ene wankele ijsschots naar de andere springt in de hoop niet te vallen en zijn vege lijf te redden.

En nou we het toch over ijsschotsen hebben; deze premier is met nog meer aan het gokken. Namelijk met het klimaat. Gokken omdat zijn klimaatbeleid in de praktijk vertragend werkt in plaats van versnellend. Gokken, omdat in zijn klimaatbeleid de post onvoorzien ontbreekt, terwijl die nu juist zo groot blijkt te zijn, getuige het voorlopige IPCC. Gokken, omdat hij ervan uit lijkt te gaan dat een drie graden wereld, waar zijn Shell vriendjes hem proberen toe proberen te verleiden, wel te doen is.
Stop met gokken is de voornaamste boodschap en het intact laten van de dividendbelasting biedt daar een uitgelezen kans voor.

Zeker als we nou spreken over een echt goed vestigingsklimaat, dat duurzaam is, dat een brede welvaart oplevert, dan moeten we juist het sociale vestigingsklimaat verstevigen en niet het fiscale vestigingsklimaat. als race naar de bodem.

De stelling van dit kabinet dat we nog boven het gemiddelde in Europa zitten voor wat betreft de vennootschapsbelasting is niet te bewijzen, omdat het weliswaar voor de officiële tarieven geldt, maar de ongeveer 4000 rulings voor met name de grote bedrijven zouden wel eens een heel ander beeld kunnen laten zien. Maar dat is ‘vertrouwelijk’. Wie weet wat het effectieve tarief is?
We kunnen de bewering van het Kabinet dus niet controleren in het openbaar. Graag een reactie van de staatssecretaris.Nodig voor een klimaatvriendelijk en een sociaal vestigingsklimaat waarbij de jaarlijkse opbrengsten van de dividendbelasting gebruikt worden voor fiscale vergroening, voor bijvoorbeeld de eiwittransitie, voor investeren in DUURZAAM onderwijs.

Afrondend, de premier heeft gegokt en verloren voor wat betreft zijn oude achterhaalde industriepolitiek en nu gokt nu verder met het klimaat….
Voorzitter, dat is ronduit beledigend voor deze en toekomstige generaties en met het oog op hun belangen. We zijn benieuwd naar een reactie op onze ideeën over het inzetten van de dividendbelasting, die het sociale vestigingsklimaat ten goede komen en in dienst staan van klimaatverbetering.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage PvdD aan SO over ontwerpbesluit gericht op informatieplicht voor energiebesparende maatregelen

Lees verder

Bijdrage Wassenberg aan debat begroting BiZa (milieucriminaliteit en verduurzaming woningen)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer