Bijdrage Van Kooten debat rapportage vreem­de­lin­gen­keten


21 mei 2019

Voorzitter, het doel van de staatssecretaris was volledige transparantie, zo schreef hij in zijn brief vandaag. Maar toch staan we hier vandaag, juist omdat niet alleen de volledige transparantie ontbrak, maar ook zelfs minimale transparantie ontbrak. Er zijn ernstige fouten gemaakt. Feiten verdoezeld rond openbare orde incidenten met asielzoekers. Zware incidenten zijn onder het kopje “overig” verdwenen. Informatie wordt weggemoffeld, door de feiten weg te moffelen in staatjes. Dat is helaas exemplarisch voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar deze fouten de hekkensluiter vormen in een, helaas, lange lijst misstanden.

Voorzitter, in het verleden hebben wij maar al te vaak meegemaakt dat bewindslieden, vaak tegen beter weten in, te lang bleven zitten, hun politieke verantwoordelijkheid niet op tijd namen en uiteindelijk door de Kamer gedwongen werden om op te stappen. Déze staatssecretaris echter heeft al voorafgaand aan dit debat aangegeven dat dit hoogstwaarschijnlijk zijn laatste debat is als staatssecretaris. Dat hij nog verantwoording af wenst te leggen aan de Kamer, met een feitenrelaas wil komen over het hoe het zo fout heeft kunnen gaan, hoe het mogelijk is dat de Kamer niet geïnformeerd is, dat siert hem. Daar heeft de Partij voor de Dieren respect voor en wij stellen de staatssecretaris graag in de gelegenheid om verantwoording af te leggen en vervolgens zelf de politieke verantwoordelijkheid te nemen, de politieke eer aan zichzelf te houden. Dat is moedig. Zijn conclusie is wat de Partij voor de Dieren betreft zeer terecht.

Voorzitter, ik zei het al, de problemen bij het ministerie zijn structureel en duren al zeer lang. Dit is niet de eerste bewindspersoon die opstapt. Ik noem ministers Opstelten, Van der Steur, staatssecretaris Teeven. Allen VVD’ers, het werd vandaag al eerder genoemd.

Voorzitter, structurele problemen moeten structureel worden aangepakt. Dat gaat niet gebeuren met deze staatssecretaris. Ik wil van de staatssecretaris weten of hij erkent dat de problemen op zijn ministerie structureel zijn, dat die problemen niet opgelost zijn met het opstappen van de staatssecretaris, hoe terecht ook. En graag wil ik van hem weten wat er volgens hem moet gebeuren om die problemen op te lossen. Het besluit om op te stappen geeft hem misschien de vleugels en de vrijheid om zich daarover uit te spreken.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer