Bijdrage Van Esch aan nota­overleg over een nieuw ontwerp voor de kleding­in­du­strie: van wegwerp­maat­schappij naar circu­laire economie


17 april 2023

Dank, voorzitter.

Uiteraard start ook ik om mevrouw Hagen te bedanken voor deze nota. Heel goed en hard nodig. We spreken veel te weinig over de vernietigende werking van kleding.

Onze manier van omgaan met kleding heeft een zeer grote impact op onze Aarde.

En als je je dan realiseert dat Nederlanders gemiddeld 50(!) nieuwe kledingstukken per jaar kopen en dat we kledingstukken gemiddeld slechts 7 keer dragen.[1][2] Dan weet je, er moet iets veranderen. En daartoe doet mevrouw Hagen een aantal goede voorstellen.

Ik ben dan ook benieuwd naar wat mevrouw Hagen vindt van de reactie van de staatssecretaris op haar nota.

Die vond ik zelf namelijk weinig ambitieus.

En aan de staatssecretaris vraag ik waarom zij deze initiatiefnota niet aangrijpt om grote stappen te zetten in het verduurzamen van de kledingindustrie.

Ze krijgt de ideeën op een presenteerblaadje aangereikt en haar reactie is hoofdzakelijk ‘komt wel, doen we al, Europa is aan zet’.

Met de ‘komt wel’ houding gaan we de circulaire economie niet vooruit helpen.

Waarom zo afwachtend?

In ieder geval nog twee aanvullende voorstellen van de PvdD.

Is de staatssecretaris bereid om de btw af te schaffen voor het laten repareren van kleding?

En hoe staat het met de landelijke informatiecampagne voor tweedehandskleding waarover ik nog een aangehouden motie heb?

Voorzitter, dan richt ik mij weer tot mevrouw Hagen.

Het viel mij namelijk op dat in de nota staat dat een deel van de oplossing is om minder kleding te kopen.

Maar vervolgens zie ik hier geen specifieke aanbeveling over.

Waarom heeft mevrouw Hagen zich weinig gefocust op consuminderen?

Dan nog een ander punt voorzitter, in de initiatiefnota wordt opgeroepen tot ‘radicale transparantie in de modewereld’. Daar zijn wij het uiteraard volmondig mee eens. Wat daar bij hoort, is volledige openheid over het gruwelijke leed van dieren die worden gefokt, gebruikt en gedood voor producten als bont, dons, wol en leer.

Want in Nederlandse winkels zijn nog tal van dit soort producten te vinden.

Bontkragen van wasbeerhonden of vossen bijvoorbeeld, die worden gehouden in kleine, kooien en na zeven maanden worden geëlektrocuteerd.

Angorawol van konijnen die in China iedere drie maanden levend en bij bewustzijn worden geplukt.

Voetbalschoenen of motorpakken van kangoeroeleer, verkregen door de wrede jacht die gepaard gaat met gruwelijke misstanden.

Dons dat komt van eenden die hun korte leven hebben moeten slijten in dichte stallen zonder zwemwater.

Steeds weer blijkt dat consumenten zich rot schrikken als ze zien welk leed hier achter schuilt. Transparantie is dus keihard nodig.

Als eerste stap, want het gebruik van dit soort producten in kleding is wat mijn fractie betreft onethisch, onnodig, en moet zo snel mogelijk worden beëindigd.

Deelt de initiatiefnemer de mening dat transparantie keihard nodig is op weg naar een totaalverbod voor het gebruik van deze gruwelijkheden?

En richting de staatssecretaris zegt ik: mijn fractie trekt hier al jaren over aan de bel. De Kamer nam onze moties aan over een stop op de import van bont, op de import van dons van levend geplukte ganzen en op de import van angorawol. Maar dit ligt nog steeds in de winkels.

De tijd van vrijblijvende afspraken en convenanten is nu echt klaar.

Wat gaat de staatssecretaris doen om deze producten uit de Nederlandse winkels te houden?

[1] https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/kleding/zo-schaadt-kleding-het-milieu/
[2] https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/we-dragen-onze-kleding-gemiddeld-nog-maar-7-keer

Interessant voor jou

Inbreng wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Lees verder

Bijdrage Teunissen aan notaoverleg over het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) klimaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer