Bijdrage Van Esch aan debat over het niet waarmaken van de woning­bouw­am­bities


30 maart 2023

Voorzitter,

Dat deze minister zijn grondwettelijke taak voor de volkshuisvesting niet kan vervullen komt voor een belangrijk deel door de tegenwerking vanuit de eigen regering.

Want wie wil bouwen moet eerst de natuur beschermen.

Zo eenvoudig is eigenlijk de huidige situatie.

Maar de regering begrijpt dat al jarenlang niet.

Ze begreep de regering in 2008 niet dat het misliep, toen de Raad van State de vergunningverlening op basis van het Toetsingskader Ammoniak en Natura-2000 vernietigde.

Ze begreep weer niet dat er werk aan de winkel was toen in 2019 de Raad van State opnieuw de vergunningverlening vernietigde, die dit keer verliep op basis van de PAS.

En, u raad het al, ze begreep het volgens nog niet in 2021, want toen ging de regering weer het schip in, dit keer met de bouwvrijstelling, die later ook werd afgeschoten door de Raad van State.

Telkens was vooraf duidelijk dat het eigenlijk niet kon.

Maar werd het tóch doorgezet.

En nu hoeft men maar naar Noord-Brabant te kijken om te zien wat ons te wachten staat.

Daar zijn de natuurdoelanalyses al gemaakt en blijkt dat de hele vergunningverlening moet worden stilgelegd.

Het maakt duidelijk dat wie de komende jaren woningen wil bouwen, en de nood daarvoor is echt ongelofelijk hoog, de natuur zal moeten beschermen.

En dat begint ermee te stoppen die natuur te beschadigen.

Daar heeft deze minister ook een eigen rol in.

Die is tweeledig;

Hij kan een einde maken aan de opmars het groen in.

Dus gaat hij de rem zetten op de ontwikkeling van recreatieparken, woningen en hotels in en om beschermde natuur?

En, wanneer gaat deze minister nadrukkelijker zijn rol oppakken in het stikstofdossier?

Want, ik zeg het nogmaals: zonder dat de natuur flink uitgebreid, versterkt en beschermd wordt en zonder dat de stikstofuitstoot flink omlaag gaat kunnen de 900.000 woningen niet gebouwd worden.

De Raad van State heeft al vele malen klip en klaar uitgelegd dat er een pakket van maatregelen moet liggen, waarmee de natuur met zekerheid in een goede staat zal worden gebracht, en dat alleen dán de vergunningverlening weer versoepeld kan worden.

Gaat de minister desnoods met zijn slaapzak voor het gebouw van LNV liggen tot dat pakket van maatregelen er eindelijk ligt?

Want het is niet uit te leggen dat mensen geen woning kunnen vinden omdat het kabinet de industrie, de luchtvaartcowboys en de Big Agro de hand boven het hoofd houdt.

Wat vindt de minister ervan dat het nu juist zijn partij is die aan de poten zaagt van het huidige stikstofbeleid, waardoor de woningbouw nog verder in het slop komt te zitten?

Dan nog een laatste punt, het compenseren van de stikstofuitstoot die is veroorzaakt onder de bouwvrijstelling.

Gedurende de +- 1,5 jaar van de bouwvrijstelling is stikstof uitgestoten die helemaal niet mocht worden uitgestoten.

Die stikstofuitstoot heeft schade veroorzaakt in natuurgebieden.

Dat kon alleen maar gebeuren omdat de overheid een regeling optuigde waarvan vooraf duidelijk was dat die zou sneuvelen.

Wat ons betreft moet de overheid die stikstofschade compenseren.

Dus; hoeveel stikstofuitstoot gaat de minister wegnemen om de gedane schade te compenseren?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Teunissen aan debat over de Internationale Klimaatstrategie

Lees verder

Inbreng SO Voortgang gebiedsprogramma’s en landbouwakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer