Bijdrage Van Esch aan debat over de leef­om­geving


9 september 2021

Voorzitter,

De inleiding voor dit debat is afgelopen dinsdag eigenlijk al gegeven. Hier zoomen we verder in op de inhoud.

Beginnende bij het granuliet dossier. In de brief van de staatssecretaris van 16 april jongstleden schrijft hij dat granuliet zonder leeflaag mogelijk minder geschikt is voor specifieke ecosystemen of natuurdoeltypen. Eigenlijk willen wij helemaal geen granuliet in een diepe plas, maar het lijkt me vanzelfsprekend dat er, als het dan toch gebeurt, in ieder geval wordt gecheckt of de leeflaag is aangebracht en of dat ook goed is gebeurd. Maar in antwoorden op onze schriftelijke vragen zegt deze staatssecretaris dat Arcadis zich in het rapport ‘Granuliet over de Maas’ voor de informatie over de leeflaag heeft gebaseerd op een verklaring van de initiatiefnemer; Arcadis heeft dit dus niet zelf onderzocht, maar heeft het enkel van horen zeggen. Het onderzoek in de Moleneindse Waard waarbij monsters zijn genomen had zelfs expliciet niet tot doel om de dikte van de leeflaag te verifiëren ‘omdat hiervoor geen aanleiding was’. Waarom is niet nadrukkelijk gecheckt of de leeflaag (goed) is toegepast en zou dit alsnog kunnen gebeuren?

In de antwoorden op de schriftelijke vragen is ook te lezen dat de staatssecretaris aan Arcadis heeft gevraagd te beoordelen of de feitelijke situatie in ‘Over de Maas’ overeenkomt met de situatie zoals beschreven in het rapport. Dit naar aanleiding van het aanspoelen van granuliet aan de rand van de plas de Moleneindse Waard. De staatssecretaris geeft aan dat de beoordeling naar verwachting in de herfst gereed is, weet hij hier al iets meer over? Kan hij nu al iets zeggen over deze beoordeling?

Dan nog een laatste vraag over granuliet, vorig jaar is de motie Moorlag aangenomen die verzoekt om een integriteitsonderzoek en om lessen te trekken uit deze zaak.

Hoe staat het met de uitvoering van die motie?

Dan, voorzitter, houtstook. Middels de maatregelen in de Uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord zou invulling worden gegeven aan de motie Van Esch waarin wordt verzocht om er bij gemeentes op aan te dringen dat de meldingen van houtstookoverlast serieus opvolging krijgen. Want het gaat hier om een volksgezondheidsprobleem, waardoor bijvoorbeeld kinderen met astma ernstige ademhalingsproblemen ondervinden en niet normaal kunnen slapen in hun eigen huis. Maar meerdere mensen die last hebben van houtstook, komen bij mij terug met de melding dat gemeenten niks veranderen met betrekking tot houtstookoverlast. Mijn vraag aan de staatssecretaris is daarom: Hoe gaat u ervoor zorgen dat de motie wel wordt uitgevoerd en dat de meldingen van mensen over overlast ook serieus worden opgepakt?

Voorlichtingsmateriaal en een stookalert, de maatregelen in de Uitvoeringsagenda, zijn natuurlijk niet voldoende om overlast tegen te gaan. Hetgeen wel zou helpen is een stookverbod, in ieder geval wanneer er een stookalert is afgegeven, maar u geeft aan dat de koppeling tussen het stookalert en stookrestricties nog wordt verkend. Hoe ver bent u hiermee? Kunt u hier al wat over zeggen?

Gemeenten vinden het nu nog moeilijk om te handhaven op houtstookoverlast, aangezien er geen wettelijke objectieve normen zijn over wanneer er sprake is van overlast. In de Uitvoeringsagenda staat dat er in samenwerking met gemeenten wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een toetsingskader voor de beoordeling van houtrookoverlast en de gezondheidsimpact, maar dat hiervoor nog vervolgonderzoek nodig is. Wanneer kunnen de gemeentes daadwerkelijk met de uitkomsten aan de slag voor betere handhaving op houtstookoverlast?

Dan, voorzitter, een opmerking over didecyl-dimethyl-ammoniumchloride, oftewel DDAC.

Particulieren mogen dat gif gebruiken om groene aanslag in de tuin mee te verwijderen, maar bij katten veroorzaakt het chemisch brandwonden in de bek en het is dodelijk voor vissen. De staatssecretaris schrijft dat er inmiddels een waarschuwingszin is opgenomen op het etiket, en vindt dat voldoende. Mijn fractie deelt die mening niet, en ik vraag de staatssecretaris waarom hij DDAC in groene-aanslagreinigers voor particulieren niet zou willen verbieden.

En als laatste een korte opmerking over PFAS. In het debat Leefomgeving in februari 2021 hebben we gevraagd naar de rol van VWS in het PFAS-dossier. De staatssecretaris heeft toen aangegeven voor het VAO een brief hierover naar de Kamer te sturen. Echter, ik heb de brief niet voorbij zien komen, wanneer kunnen we deze verwachten?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg aan debat over de benoeming van drie Kamerleden tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet

Lees verder

Bijdrage Van Raan aan debat over de toekomst van Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer