Bijdrage Arissen debat Artikel 100 brief inzake Neder­landse bijdrage aan Resolute Support (Afgha­nistan) in 2018


12 december 2017

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft nooit steun gegeven aan Nederlandse bijdrage aan de oorlog in Afghanistan. Die oorlog heeft de Afghaanse bevolking heel veel ellende gebracht en was het begin van een permanente oorlog waar Nederland onderdeel van is geworden. Als dank voor de Nederlandse deelname mocht ons land een Secretaris Generaal van de NAVO leveren en even aanschuiven bij de G20, maar was dat deze hoge prijs waard? Volgens ons zeker niet.

In Afghanistan is er nog lang geen vrede. Dat wordt pijnlijk duidelijk als we het duizelingwekkend hoge aantal burgerslachtoffers, tot nu toe zo’n 220.000 burgers, even op ons in laten werken. Het begon in 2001 toen toenmalig president Bush na de terroristische aanslag op de Twin Towers, de ‘war on terror’ aankondigde. Vanaf die tijd woedt er in Afghanistan een heilloze oorlog en is het eind nog lang niet in zicht. Meer terroristen: niet alleen Al Qaida, ook IS heeft inmiddels in Afghanistan vast grondgebied onder de voeten. Andere Jihadistische groeperingen zijn in omvang en aantal toegenomen. De Taliban heeft inmiddels 40% van Afghanistan in handen. Plattelandsgebieden zijn opgegeven. Miljoenen vluchtelingen, alleen vorig jaar al 600.000 mensen. Corruptie.

Wat doen we eigenlijk al die jaren in Afghanistan? De missie van onze Nederlandse militairen was zogezegd het trainen van de Afghaanse veiligheidsdiensten, een politiemissie, zodat Afghanistan de veiligheid van haar burgers zelf kan beschermen en bewerkstellingen. Dat is niet gelukt. En dat is een understatement. Voorzitter, Afghanistan is en was vooral van politiek strategisch belang en we lopen al jaren achter andere landen aan. Met militaire interventies kun je geen democratie of emancipatie opleggen. De Duits Joodse filosofe Hannah Arendt schreef daarover al in de jaren ’70. Het werkt slechts vernietigend en geweld is in onze wereld slechts een middel tot het bereiken van politieke en economische macht, schreef zij in haar boek ‘On Violence’.

Voorzitter, juist van armoede, een zwakke rechtstaat en geen hoop op de toekomst gaat de grootste dreiging van radicalisering en terrorisme uit. De Partij voor de Dieren vindt het nog steeds onbegrijpelijk dat we niet alle beschikbare gelden, kennis en energie gestoken hebben in de opbouw van de rechterlijke macht, een vrije pers, de democratisering, in het onderwijs… Tweederde van de meisjes in Afghanistan gaat op dit moment niet naar school. Daar hadden we iets aan moeten doen. En aan alles waarvan wij vinden dat het hoort bij beschaving, inclusief het opkomen voor de allerzwaksten.

Voorzitter, daarom kan mijn fractie niet anders dan wederom tot de conclusie komen dat de Partij voor de Dieren de voortzetting van de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support in Afghanistan niet zal steunen. Wel wensen wij de militairen veel succes en een veilige thuisreis.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer