Bijdrage Akerboom VAO Asiel- en vreem­de­lin­gen­beleid


22 november 2018

Voorzitter,

Ook de Partij voor de Dieren is groot voorstander van het verruimen van het kinderpardon. Het is ondraaglijk dat op dit moment, door de strenge regels, honderden kinderen leven in onzekerheid over hun lot.
Dat is in strijd met de fundamentele beginselen van een beschaafde samenleving.
In artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag is geborgd dat bij alle maatregelen de belangen van het kind de eerste overweging dienen te zijn.
Een kind dat langer dan vijf jaar hier in Nederland verblijft uitzetten naar een onbekend land, brengt hoe dan ook schade toe aan zijn of haar ontwikkeling, zo wijzen onderzoeken uit.
Daarom heb ik de motie van collega Jasper Van Dijk voor een ruimhartiger kinderpardon van harte mede ingediend.

Voorzitter, dan over een andere groep kwetsbare vluchtelingen: de LHBTI’ers. De staatssecretaris kondigde deze zomer aan de werkinstructie van de IND aan te passen. Maar uit berichten in Trouw vorige maand blijkt dat er bitter weinig is veranderd. Ook asieladvocaten vinden dat de regels er alles behalve duidelijker op zijn geworden. Voorzitter, ik wil graag van de staatssecretaris weten waarom het zo lang duurt om hier duidelijkheid over te verschaffen en de werkinstructie aan te passen. Ik zie de brief van de staatssecretaris heel graag zo snel mogelijk tegemoet.


Interessant voor jou

Bijdrage Akerboom AO Programma Groningen

Lees verder

Bijdrage Teunissen aan Wetgevingsoverleg Water

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer