Bijdrage Akerboom AO Klimaat en Energie (onderdeel energie)


29 november 2018

Voorzitter, vorige week werd de lang verwachte verbreding van de SDE+ regeling aangekondigd. Niet alleen duurzame energieproductie, maar ook CO2-reducerende projecten kunnen straks rekenen op financiering.
Welke technieken dit gaan worden, gaat de minister bepalen via een afwegingskader.

Voorzitter, de SDE+ is een krachtig instrument, die de minister allereerst en voornamelijk zou moeten blijven benutten om de energieproductie de duurzame kant op te duwen. De mate van duurzaamheid zou daarom leidend moeten zijn in het afwegingskader. Deelt de minister deze mening?
Welke technieken aanspraak kunnen maken, moet wat ons betreft niet bepaald gaan worden door de markt. Is het waar dat de SDE++ nu in samenspraak met marktpartijen verder wordt uitgewerkt?

Voorzitter, hoe stopt de minister dat schijnduurzame technieken aanspraak maken op de SDE+? En hoe voorkomt hij dat marktpartijen hierop aandringen en dat het afwegingskader onvoldoende selectief blijkt? Maatregelen als houtstook of mestvergisting zijn misschien wel marktrijp, maar simpelweg niet duurzaam.
Het inzetten van hout om te verbranden voor energie is een laagwaardige manier van het inzetten van biomassa. Een ramp voor het klimaat, zo noemde een indrukwekkende lijst van toonaangevende wetenschappers het enkele weken terug in het NRC. Omdat biomassa schaars is, kan het beter worden ingezet als bijvoorbeeld bodemverbeteraar of voedsel.

Voorzitter, we hebben het al vaak verzocht: schrap de subsidie voor houtstook, voor biomassaketels en voor pelletkachels.
Want voorzitter, houtstook is ongezond vanwege de hoge fijnstofuitstoot. Vanochtend was in het nieuws dat door fijnstof in Nederland al 8000 doden per jaar vallen , laten we dan vooral geen maatregelen meer subsidiƫren die tot een nog viezere lucht leiden.

Ook vraag ik de minister bij de verbreding van de SDE+ mestvergisting te schrappen uit de regeling. Mest is afkomstig uit onze energieslurpende bio-industrie. Om die draaiende te houden, worden er grote hoeveelheden soja en mais ingevoerd. Dit hele proces kost jaarlijks 62 Petajoule, net zo veel als vijf miljoen huishoudens aan stroom gebruiken.

Voorzitter, dan tot slot nog over de overstap naar groene energie. Die is niet zonder negatieve gevolgen. De winning van de grondstoffen voor zon- en windmolenparken gaat vaak gepaard met ernstige milieuschade en natuurverwoesting. Het is heel belangrijk dat we dit tegengaan. Wij hebben een aangenomen motie hierop, maar ook onbeantwoorde schriftelijke vragen van 15 augustus.

Ik vraag de minister of dit belangrijke onderwerp wel de aandacht van hem krijgt die het verdient. Graag een reactie.Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Lees verder

Bijdrage Ouwehand Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer