Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is de Partij voor de Dieren op zoek naar leden die de partij op overtuigende wijze in de gemeenteraad kunnen vertegenwoordigen. Voor deelname aan de verkiezingen in een gemeente is het van essentieel belang dat er voldoende goede kandidaten in de betreffende gemeente zijn. Leden konden zich tot en met 19 mei 2017 aanmelden. De ontwerpkandidatenlijst zal op 19 november 2017 aan het congres voorgelegd worden.

Vervroegde gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden en Westerwolde 22 november 2017

De gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel gaan per 1 januari verder als één gemeente, de gemeente Leeuwarden. En de gemeenten Vlagtwedde en Beddingwedde willen samen verder als Westerwolde. Het streven is om deze fusies per 1 januari 2018 in te laten gaan. Daarom zullen er naar verwachting op 22 november 2017 vervroegde gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden. Leden uit de betreffende gemeenten konden zich tot en met 31 maart 2017 aanmelden.

Uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen in november 2018

Naar verwachting zal een klein aantal gemeenten niet meedoen aan de verkiezingen van 21 maart 2018 omdat er herindelingsverkiezingen verwacht worden voor november 2018. Begin 2018 zal hierover meer duidelijkheid bestaan. Indien de Partij voor de Dieren naar aanleiding hiervan op zoek gaat naar leden op de partij te kunnen vertegenwoordigen, zullen uiterlijk 12 februari 2018 het kandidatenprofiel en de procedure online geplaatst worden. Leden uit betreffende gemeenten kunnen zich dan tot en met 26 maart 2018 aanmelden. Voor deelname aan de verkiezingen in een gemeente is het van essentieel belang dat er voldoende goede kandidaten in de betreffende gemeente(n) zijn. Indien dit het geval is, zal er een ontwerpkandidatenlijst opgesteld worden die dan op 3 juni 2018 aan het congres voorgelegd wordt.