Verkie­zingen


Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019
Op 20 maart 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. De kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn tijdens het congres van 9 december 2018 vastgesteld.

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019
Op 20 maart 2019 vinden ook waterschapsverkiezingen plaats. De kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma voor de waterschapsverkiezingen zijn tijdens het congres van 9 december 2018 vastgesteld.

Verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019
Op 23 mei 2019 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Het profiel voor kandidaten voor deze verkiezingen vindt u hier. Leden konden zich tot en met 22 juli 2018 melden. De ontwerpkandidatenlijst zal op 31 maart 2019 aan het congres voorgelegd worden. Het verkiezingsprogramma voor deze verkiezingen zal tevens op het congres van 31 maart 2019 door het congres vastgesteld worden.

Verkiezingen Eerste Kamer 27 mei 2019
Op 27 mei 2019 vinden de verkiezingen voor de Eerste Kamer plaats. Het profiel voor kandidaten voor deze verkiezingen is hier te vinden. Leden konden zich tot en met 28 september 2018 melden. De ontwerpkandidatenlijst zal op 31 maart 2019 aan het congres voorgelegd worden.