Verkiezingen

Uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, november 2018
Een klein aantal gemeenten doet niet mee aan de verkiezingen van 21 maart 2018 omdat er herindelingsverkiezingen gepland zijn voor november 2018. Dat geldt ook voor de gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren. Het is de bedoeling dat deze gemeenten per 1 januari 2019 samen verder gaan als de gemeente Groningen. De Partij voor de Dieren is op zoek naar leden die de partij op overtuigende wijze in de gemeenteraad van Groningen kunnen vertegenwoordigen. Leden uit de gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren kunnen zich tot en met 26 maart 2018 aanmelden. Het profiel en de aanmeldprocedure vindt u hier. Op 3 juni 2018 zal de ontwerpkandidatenlijst aan het congres voorgelegd worden.

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019
Op 20 maart 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Het profiel voor kandidaten voor deze verkiezingen vindt u hier. Leden kunnen zich tot en met 9 april 2018 melden. Voor deelname aan de verkiezingen in een provincie is het van essentieel belang dat er voldoende goede kandidaten in de betreffende provincie zijn. Indien dit het geval is, zal er een ontwerpkandidatenlijst opgesteld worden die dan op 25 november 2018 aan het congres voorgelegd zal worden. 

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019
Op 20 maart 2019 vinden ook waterschapsverkiezingen plaats. Het profiel voor kandidaten voor deze verkiezingen vindt u hier. Leden kunnen zich tot en met 9 april 2018 melden. Voor deelname aan de verkiezingen in een waterschap is het van essentieel belang dat er voldoende goede kandidaten in het betreffende waterschap zijn. Indien dit het geval is, zal er een ontwerpkandidatenlijst opgesteld worden die dan op 25 november 2018 aan het congres voorgelegd zal worden. 

Verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019
Op 23 mei 2019 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Het profiel voor kandidaten voor deze verkiezingen vindt u hier. Leden kunnen zich tot en met 22 juli 2018 melden. De ontwerpkandidatenlijst zal op 25 november 2018 aan het congres voorgelegd zal worden.