Verkiezingen

Uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, november 2018
Voor de gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren zijn herindelingsverkiezingen gepland voor november 2018. Het is de bedoeling dat deze gemeenten per 1 januari 2019 samen verder gaan als de gemeente Groningen. Op 3 juni 2018 is de kandidatenlijst door het congres vastgesteld.

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019
Op 20 maart 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Het profiel voor kandidaten voor deze verkiezingen vindt u hier. Leden konden zich tot en met 9 april 2018 melden. Voor deelname aan de verkiezingen in een provincie is het van essentieel belang dat er voldoende goede kandidaten in de betreffende provincie zijn. Indien dit het geval is, zal er een ontwerpkandidatenlijst opgesteld worden die dan op 25 november 2018 aan het congres voorgelegd zal worden. 

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019
Op 20 maart 2019 vinden ook waterschapsverkiezingen plaats. Het profiel voor kandidaten voor deze verkiezingen vindt u hier. Leden konden zich tot en met 9 april 2018 melden. Voor deelname aan de verkiezingen in een waterschap is het van essentieel belang dat er voldoende goede kandidaten in het betreffende waterschap zijn. Indien dit het geval is, zal er een ontwerpkandidatenlijst opgesteld worden die dan op 25 november 2018 aan het congres voorgelegd zal worden. 

Verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019
Op 23 mei 2019 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Het profiel voor kandidaten voor deze verkiezingen vindt u hier. Leden kunnen zich tot en met 22 juli 2018 melden. De ontwerpkandidatenlijst zal op 25 november 2018 aan het congres voorgelegd zal worden. 

Verkiezingen Eerste Kamer 27 mei 2019
Op 27 mei 2019 vinden de verkiezingen voor de Eerste Kamer plaats. Het profiel voor kandidaten voor deze verkiezingen vindt u vanaf 10 december 2018 op deze website. Leden kunnen zich vervolgens tot en met zondag 20 januari 2019 melden. De ontwerpkandidatenlijst zal op 31 maart 2019 aan het congres voorgelegd zal worden.