Verkie­zingen


Uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen in Groningen 21 november 2018
Voor de gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren zijn herindelingsverkiezingen gepland op 21 november 2018. Het is de bedoeling dat deze gemeenten per 1 januari 2019 samen verder gaan als de gemeente Groningen. Op 3 juni 2018 is de kandidatenlijst door het congres vastgesteld.

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019
Op 20 maart 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Het profiel voor kandidaten voor deze verkiezingen vindt u hier. Leden konden zich tot en met 9 april 2018 melden. Voor deelname aan de verkiezingen in een provincie is het van essentieel belang dat er voldoende goede kandidaten in de betreffende provincie zijn. Indien dit het geval is, zal er een ontwerpkandidatenlijst opgesteld worden die dan op 9 december 2018 aan het congres voorgelegd zal worden. Dan zal ook het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen door het congres vastgesteld worden.

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019
Op 20 maart 2019 vinden ook waterschapsverkiezingen plaats. Het profiel voor kandidaten voor deze verkiezingen vindt u hier. Leden konden zich tot en met 9 april 2018 melden. Voor deelname aan de verkiezingen in een waterschap is het van essentieel belang dat er voldoende goede kandidaten in het betreffende waterschap zijn. Indien dit het geval is, zal er een ontwerpkandidatenlijst opgesteld worden die dan op 9 december 2018 aan het congres voorgelegd zal worden. Dan zal ook het verkiezingsprogramma voor de waterschapsverkiezingen door het congres vastgesteld worden.

Verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019
Op 23 mei 2019 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Het profiel voor kandidaten voor deze verkiezingen vindt u hier. Leden konden zich tot en met 22 juli 2018 melden. De ontwerpkandidatenlijst zal op 9 december 2018 aan het congres voorgelegd zal worden. Het verkiezingsprogramma voor deze verkiezingen zal op het congres van 31 maart door het congres vastgesteld worden.

Verkiezingen Eerste Kamer 27 mei 2019
Op 27 mei 2019 vinden de verkiezingen voor de Eerste Kamer plaats. Het profiel voor kandidaten voor deze verkiezingen is hier te vinden. Leden konden zich tot en met 28 september 2018 melden. De ontwerpkandidatenlijst zal op 9 december 2018 aan het congres voorgelegd worden.