Eva van Esch


Tweede Kamerlid

Eva van Esch (1986) is opgegroeid in Hurwenen, waar haar vader een biologische bakkerij aan huis had. Eva studeerde HBO Journalistiek en volgde een master Milieu-Maatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

In het bijzonder zet zij zich in voor:

  • Het terugdringen van plastic vervuiling en zwerfafval. Inzamelen en recyclen is niet genoeg. We moeten minder plastic gebruiken, reduceren moet het doel zijn. Als we nu niets doen, zal er in 2050 meer plastic dan vis in de oceanen aanwezig zijn. Plastic vervuiling moet bij de bron worden aangepakt, onder meer door statiegeld in te voeren en hergebruik van plastic te bevorderen.
  • Het aanpakken van stort van schadelijke stoffen in natuurplassen (zoals granuliet in natuurplas Over de Maas). De Partij voor de Dieren vindt het risico op schade voor natuur en milieu te groot. Ook het verondiepen van plassen met restanten van industrie en baggerindustrie en dat vervolgens ‘natuur’ noemen is volgens Eva onacceptabel.
  • Schone lucht, onder meer door het beperken van schadelijke uitstoot van autoverkeer, de landbouw, de industrie en houtkachels. Fijnstof zorgt voor grote gezondheidsproblemen bij omwonenden en is schadelijk voor het milieu.
  • Het voorkomen van een slechte gezondheid door het promoten van een gezonde levensstijl. Eva pleit daarom o.a. voor het invoeren van een suikertaks en het 0%-btw tarief op groente en fruit.
  • Een einde aan op het oplaten van ballonnen. Ballonnen zijn schadelijk voor milieu en dier en dragen bij aan de plastic soep.
  • Een voorzetting van het vuurwerkverbod dat is ingesteld met de jaarwisseling 2020/2021. Op naar een algeheel vuurwerkverbod voor elke jaarwisseling!
  • Wonen in een gezonde, groene omgeving in de stad of op het platteland, waarbij bestaande natuur behouden blijft.
  • Meer woningen bouwen, daarvoor kijken we eerst naar transformatie en binnenstedelijk bouwen. Maar we moeten de woningcrisis in samenhang zien met de biodiversiteits- en stikstofcrisis: minder intensieve landbouw, meer natuur. Daaruit voortvloeiend kunnen er ook meer huizen worden gebouwd op goed bereikbare plekken met het OV.

Woonplaats: Utrecht
Tweede Kamerlid sinds:
oktober 2019
Daarvoor:
fractievoorzitter gemeenteraad Utrecht; manager online communicatie op het landelijk partijbureau; manager bij Animal Politics Foundation
Dossiers:
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken, Wonen, Stadsnatuur, Preventie, Milieu, Circulaire Economie, Vuurwerk, Burgerrechten, Racisme en Discriminatie

Eva is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 lijstduwer op de lijst van PvdD Utrecht.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws