Eva van Esch


Tweede Kamerlid

Eva van Esch (1986) is sinds oktober 2019 Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren.

Eva is opgegroeid in Hurwenen, waar haar vader een biologische bakkerij aan huis had. Eva studeerde HBO Journalistiek en volgde een master Milieu-Maatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voordat ze Tweede Kamerlid werd, was ze onder meer fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Utrecht en werkte ze als manager bij de Animal Politics Foundation.

Eva van Esch is woordvoerder op de dossiers Infrastructuur, Waterstaat en Milieu, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Defensie.

In het bijzonder zet zij zich in voor:

  • het terugdringen van plastic vervuiling en zwerfafval. Inzamelen en recyclen is niet genoeg. We moeten minder plastic gebruiken, reduceren moet het doel zijn. Als we nu niets doen, zal er in 2050 meer plastic dan vis in de oceanen aanwezig zijn. Plastic vervuiling moet bij de bron worden aangepakt, onder meer door statiegeld in te voeren en hergebruik van plastic te bevorderen.
  • geen verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Amelisweerd is een belangrijk historisch natuurgebied dat niet nog verder mag worden aangetast. Daarnaast zal de leefbaarheid van het gebied en de gezondheid van omwonenden verder worden aangetast door herrie en vieze lucht. Niet alleen de A27, ook andere onnodige asfaltprojecten moeten worden tegengehouden.
  • het aanpakken van stort van schadelijke stoffen in natuurplassen (zoals granuliet in natuurplas Over de Maas). De Partij voor de Dieren vindt het risico op schade voor natuur en milieu te groot. Ook het verondiepen van plassen met restanten van industrie en baggerindustrie en dat vervolgens ‘natuur’ noemen is volgens Eva onacceptabel.
  • schone lucht, onder meer door het beperken van schadelijke uitstoot van autoverkeer, de landbouw, de industrie en houtkachels. Fijnstof zorgt voor grote gezondheidsproblemen bij omwonenden en is schadelijk voor het milieu.
  • het voorkomen van een slechte gezondheid door het promoten van een gezonde levensstijl. Eva pleit daarom o.a. voor het invoeren van een suikertaks en het 0%-btw tarief op groente en fruit.
  • een einde aan op het oplaten van ballonnen. Ballonnen zijn schadelijk voor milieu en dier en dragen bij aan de plastic soep.

Sinds december 2018 is Eva moeder van een tweeling en ze woont met haar gezin in Utrecht.

Gerelateerd

Succes! Voor­lopige stop op nieuwe subsidies biomassa

Definitieve trendbreuk is een feit

Dit jaar zal er geen geld gaan naar het verbranden van houtige biomassa totdat het afbouwpad over houtige biomassa met de Kamer is gedeeld. Een motie hierover van de Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie, SP en PvdA werd deze week aangenomen. Kamerlid Van Raan: “Dit is een geweldige eerste stap om houtige biomassa te stoppen. De Partij voor de Dieren is al sinds het begin tegen het verbranden v...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws