Hardcover | Een gekooid dier

€ 19,95

Een gekooid dier is een bundeling van onderduikdagboeken en enkele gedichten van de Joodse mevrouw Corine Fonteijn, die zij de PvdD naliet toen ze in 2013 op 99-jarige leeftijd overleed. Ze was lid van de PvdD en benoemde de partij tot enig en universeel erfgenaam.

Zij liet de partij niet alleen een groot geldbedrag na maar ook al haar persoonlijke bezittingen. Bij het in kaart brengen van de nalatenschap werden naast gedichten ook haar onderduikdagboeken uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Om vorm te geven aan haar laatste wens heeft de Partij voor de Dieren haar dagboeken en enkele gedichten gebundeld. Het boek Een gekooid dier is hiervan het eindresultaat.

Twee jaar en zeven maanden leefde Corine Fonteijn samen met haar moe­der in onderduik om te ontkomen aan de nazi’s. Wat niemand wist, was dat ze een dagboek had bijgehouden. In 2013 werd dat ontdekt in haar nalatenschap. De dichtbeschreven schriftjes en losse vellen geven een indringend verslag van het dagelijkse leven op de klei­ne, tochtige vliering waar ze leven, de voortdurende spanningen met het ge­zin dat hun onderdak biedt, haar liefde voor dieren en haar zucht naar vrijheid.

15 juli 1943: ‘Een diep gevoel van verlangen om in het vrije land te lopen onder de bomen, steeg in me op. O, als het nog eens waar wordt. Ik zou me haasten om niets verloren te laten gaan van die zalige vrijheid. Ik zal oneindig lang willen leven, om van de natuur te kunnen genieten.’

Bestellingen worden één keer per week verzonden.